Do pobrania dokumenty: Sprawozdanie z działalności POAK za rok 2017. Plan pracy POAK na rok 2018

W „Materiałach do pobrania” można pobrać dokumenty:

Sprawozdanie z działalności POAK za rok 2017
Plan pracy POAK na rok 2018

Wypełnione sprawozdanie należy przekazać na spotkaniu Prezesów lub przesłać do biura Akcji Katolickiej w Tarnowie do 03.02 2018r.

Wypełniony Plan Pracy należy wraz ze Sprawozdaniem za rok 2017 przekazać na spotkaniu Prezesów lub przesłać do biura Akcji Katolickiej do 03.02.2018 r.

.

„Materiały do pobrania”

.Sprawozdanie z działalności POAK za rok 2017

.Plan pracy POAK na rok 2018

.

Komentowanie jest wyłączone