IX Forum Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 30.09.2017r.

Mszą św. w tarnowskiej katedrze 30 września rozpoczęło się IX Forum Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Tarnowskiej. Przewodniczył jej bp Artur Miziński, sekretarz KEP, a współcelebrowali m.in. biskup tarnowski Andrzej Jeż, bp Władysław Bobowski, bp Leszek Leszkiewicz.

Po Eucharystii wierni przeszli na obrady do budynku Urzędu Wojewódzkiego. Tematyka Forum, które zgromadziło ponad 600 osób, dotyczyła głównie V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Biskup Tarnowski przedstawił motywy zwołania V Synodu Diecezji Tarnowskiej, wyboru hasła i przyjęcia oblicza Chrystusa Przemienionego z nowosądeckiego sanktuarium..

Ks. dr hab. Andrzej Michalik, rektor tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, a także członek Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, wskazywał, kim mamy być w Kościele. – Kościół stanie się bardziej na wzór Chrystusa, jeśli każdy z nas stanie się bardziej na wzór Chrystusa, nie indywidualnie, ale we wspólnocie Kościoła i przez wspólnotę Kościoła – podkreślał.

Rolę świeckich w pracach V Synodu Diecezji Tarnowskiej omówił bp Leszek Leszkiewicz, przewodniczący Komisji Przygotowawczej V SDT. Zapowiadał powstanie  parafialnych rad synodalnych i przedstawił ich zadania. Podkreślił wagę modlitwy za Synod.

O zaangażowaniu świeckich mówił dr hab. Aleksander Bańka, przewodniczący Komisji ds. Świeckich na II Synodzie archidiecezji katowickiej, dając świadectwo osobistego głoszenia kerygmatu.

Po przerwie nową propozycję chrześcijańskiej formacji w małych grupach parafialnych przedstawili pomysłodawcy projektu – ks. Bogusław Brzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji oraz ks. Stanisław Cyran, proboszcz parafii w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas tegorocznego forum zaprezentowało się także Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej oraz Wspólnota Modlitewna św. Stanisława.

IX Forum zakończono wspólnotową modlitwą za Synod.

Opracowała:Bożena Kwitowska
wykorzystano materiał z „Gościa Niedzielnego”

.

 

Komentowanie jest wyłączone