Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II

Nie należy się wstydzić – jak to często niestety bywa – nauki społecznej Kościoła. To ona jest środkiem zawstydzenia innych”
Święty Jan Paweł II

Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II

Dnia 20 grudnia br. Biskup Tarnowski Andrzej Jeż w trosce o upowszechnianie bogatego dorobku myśli i wskazań św. Jana Pawła II, powołał Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie. Uniwersytet będzie działał w ramach celów statutowych Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Na spotkaniu w kurii diecezjalnej, w obecności reprezentacji członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej: Pana Prezesa Roberta Rybaka, Pani Teresy Tracz oraz Pana Janusza Góreckiego, Biskup Tarnowski mianował Dyrektorem UNSJPII ks. dra Jana Bartoszka – Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Powołanie tegoż Uniwersytetu – mówi Dyrektor ks. Jan Bartoszek – jest związane z faktem, iż 22 października br. św. Jan Paweł II został ogłoszony pierwszorzędnym Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Nasz diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w odpowiedzi na ten zaszczytny patronat, w porozumieniu z Biskupem Tarnowskim i za Jego pełną aprobatą i błogosławieństwem, podjął inicjatywę promowania nauczania społecznego w ramach działań statutowych Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II. – dodaje Dyrektor.

Poprzez działalność UNSJPII, Akcja Katolicka chce ułatwić szerokiemu odbiorcy, możliwość pogłębiania i korzystania z bogatego dorobku myśli, pouczeń i działań Ojca Świętego. Papieska refleksja nad współczesnym światem może być źródłem i inspiracją dla każdego, kto podejmuje służbę społeczną, stara się świadomie brać współodpowiedzialność za świat, oraz dąży do pogodzenia swej wiary z powinnością obywatelską.

Celem UNSJPII jest organizacja zajęć dokształcających (kształcenie ustawiczne) o charakterze otwartym dla osób z Akcji Katolickiej, KSM-u, innych Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych, Szafarzy Eucharystii, Członków Rad Duszpasterskich oraz samorządowców i przedsiębiorców z terenu Diecezji Tarnowskiej, z dziedziny Katolickiej Nauki Społecznej oraz innych dziedzin teologicznych.

Rozpoczęcie wykładów w ramach UNSJPII jest planowane na miesiąc luty 2018 roku w pięciu miejscach na terenie diecezji:

    1. Tarnów – aula Jana Pawła II (obok katedry);
    2. Nowy Sącz – aula przy Bazylice, parafia św. Małgorzaty;
    3. Bochnia – Bursa (ul. Stasiaka 10, 32-700 Bochnia), parafia św. Mikołaja;
    4. Mielec – aula przy Bazylice, parafia św. Mateusza;
    5. Krużlowa – aula przy parafii.

Udział w zajęciach podstawowych jest darmowy. Wykłady będą się odbywać raz w miesiącu w poszczególnych miejscach w godzinach od 17.00 do 19.00. Statut UNSJPII oraz szczegółowe kalendarium spotkań będą w najbliższym czasie dostępne na stronie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Zapisy do udziału w zajęciach będą przyjmowane w biurze Akcji Katolickiej od 10 stycznia 2018 r. na specjalnym formularzu.

Ks. Dyrektor dodaje – „Święty Jan Paweł II w krótkim zdaniu z encykliki „Centesimus annus” ukazuje zadanie katolickiej nauki społecznej: „być w drodze z człowiekiem”. Innymi słowy: ma ona nie wybiegać nierozważnie naprzód, ale i nie pozostawać w tyle, a przede wszystkim nie wznosić się ponad człowieka w oderwaniu od jego życia. Takie założenie stawia sobie UNSJPII poprzez właściwie dobieraną tematykę wykładów oraz kadrę profesorską.

Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie stworzyć szlachetne dzieło, które zwłaszcza w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości może stanowić widoczny wkład w uświadamianie społeczeństwa na temat kwestii społecznych, podejmowanych przez Kościół, których historia sięga ponad 120 lat – podsumowuje ks. Jan Bartoszek

. Zobacz fotogalerię www.rdn.pl:

Foto: www.rdn.pl

.

 

Komentowanie jest wyłączone