20 lat Akcji Katolickiej w Barcicach

7 stycznia 2018 roku w Niedzielę Chrztu Pańskiego odbyło się spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej z dekanatu starosądeckiego, na którym Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Barcicach świętował jubileusz 20 lat istnienia. Uroczystości rozpoczęły się o godz.12 Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej ks. dra hab. Jana Bartoszka. W homilii okolicznościowej ks. Jan Bartoszek mówił o charyzmacie stowarzyszenia i o zadaniach, które stoją przed jego członkami w dzisiejszym zlaicyzowanym świecie. Akcja Katolicka może działać dzięki przychylności i we współpracy z księdzem proboszczem. Tylko wspólne inicjatywy mogą przynieść oczekiwane owoce. Podczas homilii ks. Jan mówił o Uniwersytecie Nauczania Społecznego Jana Pawła II, który powstał z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Poprzez działalność Uniwersytetu Akcja Katolicka chce ułatwić szerokiemu gronu odbiorców pogłębianie i korzystanie z bogatego dorobku myśli, nauczania i dokonań Jana Pawła II.

Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz mówił o wielu dziełach podejmowanych przez członków Akcji Katolickiej w ciągu minionych 20 lat. Dziękował za zaangażowanie w życie naszej wspólnoty parafialnej i życzył potrzebnych łask Bożych w dalszej działalności tego stowarzyszenia.  Mszę Świętą koncelebrowali ks. prałat Stanisław Dziekan – Asystent Dekanalny Akcji Katolickiej oraz ks. proboszcz Andrzej Kędryna.

Druga część spotkania odbyła się w Osadzie w Odnozynie.
Oprócz poczęstunku było wiele wspomnień, wymiany dotychczasowych doświadczeń, aktualnych zadań i planów na przyszłość oraz dużo ciepłych słów pod adresem jubilatów, zwłaszcza najbardziej oddanego dla sprawy Akcji Katolickiej księdza prałata Stanisława Dziekana. To właśnie dzięki księdzu Stanisławowi 20 lat temu to stowarzyszenie powstało w naszej parafii, a dzisiaj funkcjonuje pod jego okiem w całym dekanacie starosądeckim.

Oprócz członków Akcji Katolickiej z dekanatu Stary Sącz obecni byli: Robert Rybak – prezes DIAKDT, Bożena Kwitowska – wiceprezes, Józef Witkowski – wiceprezes, Wacław Prażuch – pierwszy i długoletni prezes DIAK, oraz przedstawiciele władz samorządowych: Kazimierz Gizicki – wiceburmistrz MiG Stary Sącz i Ewa Zielińska – przewodnicząca Rady Miejskiej, a także ks. katecheta Jerzy Szkarłat i ks. Henryk Franczyk.

Anna Jakubowska – Prezes POAK

.

.

Komentowanie jest wyłączone