AKCJA KATOLICKA DIECEZJI TARNOWSKIEJ DZIAŁALNOŚĆ W ROKU 2017

Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej podsumowała kolejny rok pracy. Pragnę z tej okazji wszystkim za wszystko z serca  podziękować.

Dziękuję Księdzu Asystentowi dr. Janowi Bartoszkowi, a także Księżom Asystentom dekanalnym  i parafialnym,  za zaufanie jakim obdarzacie świeckich w naszej diecezji i w swoich parafiach. Dziękuję za Wasze błogosławieństwo, towarzyszenie świeckim i wspieranie nas oraz udzielanie wszelkiej pomocy w podejmowaniu misji dla dobra Akcji Katolickiej.  Dziękuję za dzieła, które służą rozwojowi naszego stowarzyszenia.

Pragnę także serdecznie podziękować Zarządowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, za cały rok pracy, za dobro, zaufanie i realizację statutowych zadań.

W szczególny sposób z serca pragnę podziękować Wam wszystkim prezesom     i członkom Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Wszystkim bez wyjątku serdecznie dziękuję za pracę w minionym roku 2017 i za liczne apostolskie działania. Dziękuję za dary waszej modlitwy, za życzliwość i za dobre słowo. 

Na nowy rok pracy, życzę całej Akcji Katolickiej, by Chrystus Król i Pan Wszechświata, poprzez nasze serca i otwarte dłonie umacniał swój Kościół. Niech Boża Opatrzność, każdego z tej naszej akcyjnej rodziny ma w swojej opiece, a święci nasi patronowie niech wypraszają dla nas wszelkie potrzebne łaski.

Króluj nam Chryste!.
Robert Rybak prezes DIAK DT

Komentowanie jest wyłączone