Spotkanie prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej

W dniu 03 lutego 2018 r. odbyło się w Tarnowie spotkanie prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej połączone z posiedzeniem Rady Instytutu Akcji Katolickiej. Spotkanie poprzedziła Msza Św. w Katedrze Tarnowskiej, której przewodniczył ks. bp Stanisław Salaterski w koncelebrze z Asystentem Diecezjalnym AK DT ks. dr Janem Bartoszkiem. W wygłoszonej homilii ks. biskup powiedział: ” Przychodzimy dzisiaj do Pana Jezusa aby Mu podziękować za zaufanie, za posłanie, za  błogosławieństwo, za twórcze myślenie. Podjęta inicjatywa tworzenia Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II to znak, że pokolenie Jana Pawła II ciągle istnieje, jest żywe  i czerpie moc od swojego przewodnika. Działania Akcji Katolickiej są rozliczne, zapotrzebowania jeszcze większe. Taką ogólno diecezjalną potrzebą  staje się Synod Diecezjalny, który omodlamy , który będzie wymagał jeszcze większego zaangażowania nas wszystkich. Czas ofiarowany Panu Bogu nie jest czasem straconym”.

Na roboczą część spotkania zgromadzeni udali się do auli Jana Pawła II przy Katedrze. Pan Prezes DIAK Robert Rybak podziękował ks. biskupowi za słowo Boże wygłoszone podczas Eucharystii, wręczył sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej diecezji tarnowskiej za 2017 rok. Ks. biskup wyraził wdzięczność za zaangażowanie, otwartość  i działania podejmowane przez POAK.  „ Akcja Katolicka jest potrzebna w parafii. Tam gdzie działa jest podporą dla proboszczów, którzy z pomocą świeckich chcą coś zrobić”.  Życzył otwarcia na natchnienia Ducha Świętego, na prośby, propozycje, oczekiwania Kościoła odważnej, twórczej obecności w życiu parafii  i diecezji.

W kolejnej części spotkania,  które prowadził pan Józef Kawa wysłuchano sprawozdania z działalności AK DT przedstawionego przez Prezesa DIAK Roberta Rybaka. Następnie Skarbnik DIAK Janusz Górecki przedstawił sprawozdanie finansowe, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – jej Przewodnicząca Elżbieta Obrzut. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Po wysłuchaniu sprawozdań Pan Prezes przedstawił program działania Akcji Katolickiej na 2018 rok, który został przez Członków Rady DIAK przyjęto jednogłośnie. 

Anna Jakubowska
Sekretarz DIAK

.

.

Komentowanie jest wyłączone