Zebranie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie

3 lutego, w Warszawie  w siedzibie Centrum Okopowa Caritas Polska odbyło się zebranie Rady Krajowego Instytutu AK. Rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną z udziałem księży Asystentów Diecezjalnych AK, pod przewodnictwem Ks. Bp Mirosława Milewskiego – Asystenta Krajowego AK.
Prezes Zarządu KIAK, Pani Urszula Furtak powitała zebranych i podziękowała za odpowiedzialność, zaangażowanie i apostolski trud każdego członka Akcji Katolickiej w Polsce.
Gościem Rady KIAK była Pani dr hab. Monika Przybysz z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, która wygłosiła wykład pt. „ Odpowiedzialność za słowo w sieci”.
W dzisiejszych czasach zmienia się sposób komunikacji również w Kościele dlatego ważna jest aktywność w przestrzeni medialnej – podkreślała prelegent. 

W programie spotkania była ocena rocznych sprawozdań Zarządu KIAK za 2017 rok.    
Wśród wielu inicjatyw podejmowanych w 2017 roku za najważniejsze wydarzenie uznano ustanowienie Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce.     
Rada omówiła także zaplanowane na 2018 rok działania m.in.:                                
– przygotowanie do między diecezjalnych rekolekcji dla liderów AK, które odbędą się w Zakopanym, Sobótce k. Wrocławia, Gnieźnie, Kodniu,          
– udział w pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę,                                
– przygotowania do Zjazdu Akcji Katolickiej w Polsce, zaplanowanego w Poznaniu z okazji 1050 rocznicy przybycia do Polski pierwszego biskupa Jordana.

Przedstawiciele poszczególnych diecezji zaprezentowali także najbliższe inicjatywy i spotkania w DIAK-ach, wśród nich była informacja o utworzeniu przez Akcję Katolicką Diecezji Tarnowskiej Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. W związku z rezygnacją Pana Mieczysława Falkowskiego z funkcji skarbnika Zarządu KIAK przeprowadzono wybory uzupełniające oraz podziękowano dotychczasowemu skarbnikowi za wieloletnią pracę.

Rada Krajowa wsparła także działania władz Rzeczpospolitej Polskiej wydając oświadczenie w sprawie ataków na Państwo Polskie w związku z przyjęciem nowelizacji ustawy o IPN.

     Króluj Nam Chryste !

 Barbara Hałas
Delegat do Rady KIAK

.

 

.

Komentowanie jest wyłączone