ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU AKCJI KATOLICKIEJ W NIECZAJNEJ

W środę, 21 lutego, członkowie POAK z parafii Nieczajna wzięli udział w całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu, która raz w roku przypada każdej wspólnocie parafialnej naszej diecezji. Dla Akcji została przeznaczona godzina modlitewnego czuwania w czasie popołudniowym. Tegoroczna adoracja przypadła w okresie Wielkiego Postu. Przypominały o tym wielkopostne dekoracje w świątyni  przed ołtarzem głównym – 40 DNI: MODLITWA, POST, JAŁMUŻNA z piękną rzeźbą Jezusa Frasobliwego, autorstwa lokalnego rzeźbiarza ludowego Zdzisława Banasia, oraz w ołtarzu bocznym z głęboką myślą „WIELE CI WYBACZONO – MIŁUJ”. Obie dekoracje wykonali członkowie Akcji już przed środą popielcową, aby wprowadzały w klimat wielkopostnej zadumy.

Adorację zakończyła Msza św. koncelebrowana przez parafialnych duszpasterzy: ks. proboszcza Stanisława Bielenia i ks. kanonika Władysława Jaróga.

.

Komentowanie jest wyłączone