Rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej – Zakopane 23-25 lutego 2018r.

W dniach od 23 do 25 lutego 2018 roku w Centrum Formacyjno – Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem odbyły się rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej z kilku diecezji południowej Polski. Wśród uczestników w rekolekcjach uczestniczyli przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, łącznie 13 osób, w tym z Zarządu Diecezjalnego: prezes, wiceprezesi oraz delegat krajowy. Rekolekcje prowadził Ksiądz dr Sławomir Augustynowicz, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej. Tematem konferencji były słowa; „W Kościele nie ma bezrobocia”. Rekolekcjonista  udowadniał, że nie ma bezrobocia w Kościele, bo Bóg daje nam zadania do wykonania i daje łaski do ich realizacji. Musimy w Kościele znaleźć swoje miejsce.

Rekolekcjonista oparł swoje nauki na Ewangelii świętego Mateusza rozdziale 20, w którym czytamy o robotnikach w winnicy oraz na posynodalnej adhortacji Jana Pawła II – „Christifideles Laici”, o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie.

Ksiądz Sławomir pytał członków Akcji Katolickiej: dokąd Bóg chce nas zaprowadzić? W jaki sposób mamy rozpoznać zadania jakie otrzymują liderzy Akcji Katolickiej? Odpowiedź na takie pytania otrzymamy tylko na modlitwie, na której Jezus wyznacza nam cele. Dobry lider musi wybrać zadania, które daje mu Bóg. Nie daje On więcej niż możemy uczynić, a do tego daje łaskę i błogosławi.

Dziękujemy Bogu za ten święty czas rekolekcji w tym wyjątkowym miejscu, gdzie na każdym kroku stykaliśmy się ze Świętym Janem Pawłem II, który w tym Centrum Formacyjnym przebywał podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku. Księdzu rekolekcjoniście Sławomirowi wyrażamy z serca płynącą wdzięczność za ten czas modlitwy i przemiany. 

Robert Rybak    

.

.

Komentowanie jest wyłączone