Kolejne wykłady w ramach UNS JPII w Mielcu

W dniu 15 marca 2018 r. w  parafii św. Mateusza w Mielcu odbyło się kolejne spotkanie słuchaczy  I semestru Uniwersytetu Nauczanie Społecznego Jana Pawła II . Uczestniczyło w nim około 100 osób, które wcześniej zapisały się  i otrzymały indeksy słuchacza. 

Każdy ze słuchacz otrzymał Biuletyn UNSJPII, w którym dyrektor UNSJPII ks. dr Jan Bartoszek dziękował z wszelkie przejawy życzliwości i opinie wyrażane bezpośrednio po wykładach lub drogą mailową  na temat  funkcjonowania Uniwersytetu. Cieszy fakt, iż zaproponowana formuła spotyka się z tak dużym zainteresowaniem – czytamy w Biuletynie.

Równocześnie ks. dyrektor informuje, że Ci wszyscy którzy nie zdążyli się zapisać , nie utracą zapału  i chęci pogłębiania swojej wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej  Kościoła i zapiszą się na kolejny semestr. 

W Biuletynie zawarte  są również treści wykładów wygłaszane w dniu spotkania. W miesiącu marcu słuchacze wysłuchali wykładu ks. dr hab. Ireneusza Stolarczyka prof. UPJPII .

Tematy wykładów : Co ma wspólnego Komunia św. z życiem społecznym?  I co dalej z naszą polską jednością?

–  Komunia św. i głębia przeżyć związana z przyjęciem Jezusa do swego serca ożywia i motywuje jedność z innymi w Jezusie Chrystusie. Jan Paweł II często odnosił się do potrzeby odczytywania bliskości z innymi z faktu przeżycia jedności z  Jezusem Chrystusem  w Komunii  św. Komunia św. wyzwala z dziedzictwa nienawiści i egoizmu, komunia św. jest źródłem sil i wytrwałości w trudach, komunia  św. jest doświadczeniem wspólnoty – wyjaśniał ks. dr Ireneusz Stolarczyk.

Odpowiadając na pytanie: I co dalej z naszą polską jednością ?- ks. dr Ireneusz Stolarczyk przypomniał, że termin ,,jedność” został użyty przez św. Tomasza do zdefiniowania i rozumienia każdej społeczności. Do owocnego funkcjonowania każdej społeczności, w tym również tak szczególnej, jakim jest naród potrzeba jedności, której siłą jest miłość. Ta prawda jest istotą wielu refleksji Jana Pawła II i  istotnej sile i żywotności każdej społeczności…. Cywilizacja miłości to świat bardziej ludzki, świat oparty na wartościach, w pierwszym rzędzie na miłości, ale także na sprawiedliwości, prawdzie, wolności i solidarności… W przerwie  przy herbatce lub kawie można było podzielić się swoimi  refleksjami na temat wykładu i nie tylko.

Czesława Ortyl
Prezes POAK w parfia św.Mateusza w Mielcu

.

.

Komentowanie jest wyłączone