Radosna Niedziela Miłosierdzia Bożego w Brzozowej

Z inicjatywy POAK w Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Brzozowej od trzech lat organizowana jest tzw. niedziela powołaniowa. W tym roku termin przypadł na Niedzielę Miłosierdzia Bożego i dzięki temu to święto miało dodatkowy wydźwięk, a to za sprawą goszczących w tym dniu na zaproszenie ks. Proboszcza Sióstr Służebniczek Dębickich. Siostry zaprosiły tancerzy lednickich, którzy całą godzinę razem z obecnymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na placu przykościelnym chwalili Pana tańcem i śpiewem. Radości nie było końca.

Natomiast podczas Mszy św. Służebniczki Dębickie prowadziły liturgię słowa, mówiły o swojej pracy i powołaniu, a na zakończenie każdej Mszy udostępniły relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego – założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP. Życie bł. Edmunda jak najbardziej wpisuje się w ideę Miłosierdzia Bożego, co zawarł w swojej homilii, wygłoszonej podczas uroczystej beatyfikacji, dnia 13 czerwca 1999 r. w Warszawie Ojciec św. Jan Paweł II:
„Apostolstwo miłosierdzia wypełniło również życie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając świeckim człowiekiem, założył dobrze w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako «serdecznie dobry człowiek», który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. W swojej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i Kościoła. Dzieło błogosławionego Edmunda Bojanowskiego kontynuują Siostry Służebniczki, które z całego serca pozdrawiam i dziękuję im za cichą i ofiarną służbę dla człowieka i Kościoła.”

Dziękujemy Siostrom za wspaniałe świadectwo wiary i radości w zmartwychwstałym Panu.

Krystyna Gotfryd POAK

.

.

Komentowanie jest wyłączone