Uroczysta procesja z relikwiami Św. Wojciecha. Mielec, 23 kwietnia 2018r.

Procesją  Wojciechową w dniu 23 kwietnia  rozpoczęliśmy uroczystość ku czci św. Wojciecha patrona Polski i Akcji Katolickiej w Polsce oraz 20 rocznicę  powołania POAK  przy parafii św. Mateusza w Mielcu.

Z kościoła św. Marka w Mielcu w uroczystej procesji  z relikwiami św. Wojciecha  i św. Jana Pawła II wyruszyliśmy do Bazyliki p.w. św. Mateusza., aby dać świadectwo przynależności do Chrystusa. Podczas marszu rozważaliśmy cztery stacje, nawiązujące do postaci św. Wojciecha jako: świadka wiary, świadka niezłomnej nadziei, świadka wielkiej miłości, świadka jedności Kościoła. Śpiewem ,,Abba Ojcze..’’ podając sobie ręce, zakończyliśmy ten świętowojciechowy , duchowy szlak, po którym nastąpiło błogosławieństwo i ucałowanie relikwii a następnie Msza św.

Na wspólnej modlitwie zebrali się członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej oraz wierni. Przybyłych gości  i wiernych przywitał  proboszcz ks. Janusz Kłęczek. Mszę koncelebrowaną odprawili: diecezjalny  asystent kościelny Akcji Katolickiej ks. dr Jan Bartoszek, asystent  dekanalny AK Mielec -Płn ks. Waldemar Ciosek, asystent parafialny ks. Józef Rusnarczyk , proboszcz naszej parafii ks. prałat Janusz Kłęczek, były opiekun AK ks. prałat Stanisław Jurek. W uroczystości wzięli udział: prezes AK diecezji tarnowskiej Robert Rybak  oraz prezesi dekanalni  Akcji Katolickiej wraz z członkami stowarzyszenia.

Koncelebrowanej  Mszy świętej  przewodniczył i homilię wygłosił  ks.dr Jan Bartoszek. W słowie Bożym mówca przedstawił historię trudnego życia świętego Wojciecha męczennika. Zaznaczył, że Kościół w Polsce zrodził się z życia i przy trumnie tego, któremu nic się nie udawało i nic nie osiągnął. Patron Akcji Katolickiej był zaprzeczeniem sukcesu życiowego, za którym bieganie jest w obecnych czasach tak bardzo popularne. Ważnym przesłaniem dla członków AK powinna być nasza chrześcijańska jedność dodał mówca na zakończenie.

Po uczcie duchowej udaliśmy się na drugą część spotkania  do  Domu imienia św  Jana Pawła II, związanego z 20 – rocznicą powołania naszego parafialnego oddziału AK. Obejrzeliśmy ciekawie przygotowaną i komentowaną przez prezesa  Czesławę Ortyl prezentację podsumowującą dwudziestoletnią działalność naszego POAK. Wszyscy członkowie otrzymali imienne podziękowanie za ofiarne wypełnianie apostolstwa,  osobiste zaangażowanie w ubogacanie duchowe wspólnoty parafialnej. W imieniu Zarządu DIAK,  diecezjalny asystent kościelny ks.dr Jan Bartoszek  i prezes AKDT mgr Robert Rybak wręczyli na ręce pani prezes  okolicznościowe gratulacje i życzenia.

Potem przy poczęstunku trwały rozmowy, gratulacje, wspomnienia minionych lat i dalsze plany.

Czesława Ortyl

Zdjęcia : Danuta Myjak

.

.

Komentowanie jest wyłączone