Promocja albumu: „Ziemia świętych i błogosławionych. Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej”

Dnia 17 maja br. o godz. 10.30 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (ul. Piłsudskiego 6) odbędzie się promocja albumu pt.: „Ziemia świętych i błogosławionych. Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej” i połączona będzie z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. W uroczystości weźmie udział Pani Wicepremier Beata Szydło oraz prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie z terenu diecezji tarnowskiej. To opracowanie stanowi materialny wymiar podkreślenia wdzięczności Bogu za dar 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Cieszy fakt, iż w ten projekt włączyli się prezydenci miast Tarnów, Nowy Sącz i Mielec oraz prawie wszyscy starostowie powiatów naszej diecezji. Są to następujące powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, dębicki, gorlicki, mielecki, nowosądecki i tarnowski. Udział w promocji albumu tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie (tel. 14 6317380 lub e-mail: wydzdusz1@diecezja.tarnow.pl), do 11 maja br. Udział mediów również po wcześniejszej akredytacji pod w/w adresem.

 

Album pt. Ziemia świętych i błogosławionych. Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej

W kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości zrodził się pomysł, aby na przykładzie świętych i błogosławionych, zwłaszcza z okresu zaborów, pokazać rolę Kościoła w zmaganiach o niepodległość. Album pt. Ziemia świętych i błogosławionych. Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej właśnie taki stawia sobie cel. Diecezja tarnowska jest nie tylko ziemią, która rodzi świętych i błogosławionych, ale również terenem, na którym święci i błogosławieni odbierają, poprzez licznie sprowadzane relikwie, należną im cześć.

Na terenie diecezji tarnowskiej kult świętych i błogosławionych jest bardzo duży. Potwierdza to ilość relikwii świętych i błogosławionych, jakie znajdują się na terenie diecezji tarnowskiej. Jest to blisko 250 pamiątek po wielu świadkach Chrystusa, z różnych wieków, od relikwii Krzyża Świętego począwszy, których jest około 40, aż po najliczniej reprezentowane relikwie św. Jana Pawła II, obecne w ponad 150 relikwiarzach, na bł. Karolinie Kózkównie skończywszy, czczonej w około 140 miejscach: w relikwiarzach i mensach ołtarzowych na terenie diecezji.

Album opracowany w konwencji niepodległościowej zawiera fotografie niektórych relikwiarzy danego świętego znajdujących się na terenie diecezji tarnowskiej wraz z podaniem miejsc kultu. Informacje na temat relikwii i relikwiarzy pochodzą z ankiety wypełnionej przez księży proboszczów poszczególnych parafii oraz z ankiet, jakie wpłynęły od wspólnot zakonnych posługujących na terenie diecezji. Album został podzielony na kilka części, co pozwala lepiej wyeksponować relikwie patronów Polski i świętych okresu zaborów, nazwanych w nim Apostołami Niepodległości. Dużo miejsca w tej publikacji poświęcono relikwiom św. Jana Pawła II – syna niepodległej Polski, który niemal wszystkich świętych i błogosławionych okresu zmagań o wolność Polski wyniósł do chwały ołtarzy. Dlatego też w wyżej wspomnianych częściach przy poszczególnych świętych i błogosławionych przytoczono fragmenty homilii, głównie Jana Pawła II, które podkreślają patriotyzm i społeczne zaangażowanie świętych tego okresu. Poza elementem patriotycznym starano się dokonać kwerendy wszystkich świętych i błogosławionych, którzy w postaci relikwii przebywają na terenie diecezji. Stąd w kolejnych częściach albumu ukazani są święci i błogosławieni kanonizowani w XX i XXI wieku, a następnie święci z wcześniejszych wieków oraz relikwiarze zbiorowe. Bogato również prezentuje się część zawierająca spis szczególnych świadków wiary, głównie męczenników, których relikwie znajdują się w mensach ołtarzowych.

Album ten, opracowany w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, jest hołdem złożonym wielu pięknym postaciom, które na co dzień pomijane milczeniem, godne są ukazania, bo bez ich duchowego, społecznego i patriotycznego zaangażowania nie byłoby wolnej, odrodzonej Polski. Jest on również materialnym upamiętnieniem przeżywanego jubileuszu w wymiarze diecezjalnym.

Bardzo budującym jest fakt, iż w upamiętnienie tej rocznicy w formie albumowej włączyli się prawie wszyscy prezydenci i starostowie z terenu diecezji tarnowskiej. Są to: Pan Fryderyk Kapinos – Prezydent Miasta Mielca, Pan Ryszard Nowak – Prezydent Miasta Nowego Sącza, Pan Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa, Pan Ludwik Węgrzyn – Starosta Powiatu Bocheńskiego, Pan Andrzej Potępa – Starosta Powiatu Brzeskiego, Pan Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Powiatu Dąbrowskiego, Pan Andrzej Reguła – Starosta Powiatu Dębickiego, Pan Karol Górski – Starosta Powiatu Gorlickiego, Pan Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego, Pan Marek Pławiak – Starosta Powiatu Sądeckiego, Pan Roman Łucarz – Starosta Powiatu Tarnowskiego.

Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy najpierw stali się wewnętrznie wolni, ugruntowani w wierze, a także byli odpowiedzialni za naród. Przykładem ludzi właściwie rozumiejących wolność i zatroskanych o losy Ojczyzny są święci i błogosławieni. Dlatego poprzez kanonizacje i beatyfikacje wielu naszych rodaków, zwłaszcza z okresu zaborów, Jan Paweł II starał się nam pokazywać siłę płynącą z wiary w Chrystusa na konkretnych przykładach.

Ks. Jan Bartoszek

.

.

„Ziemia świętych i błogosławionych”
Promocja albumu: „Ziemia świętych i błogosławionych.
Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej”
17 maja 2018 r., Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie

godz. 10.30 – Rozpoczęcie spotkania
– JE Ks. Bp dr Andrzej JEŻ – Pasterz Diecezji Tarnowskiej

godz. 10.45 – „Rola Kościoła w odzyskaniu niepodległości”
– Prof. Jan ŻARYN – Warszawa

godz. 11.15 – Inicjatywy rządowe związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości
– Pani Premier Beata SZYDŁO

godz. 11.35 – Kult świętych i błogosławionych w życiu św. Jana Pawła II
– JE Ks. Abp Edward NOWAK – Emerytowany sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

godz. 12.00 – Prezentacja albumu: „Ziemia świętych i błogosławionych. Relikwie i relikwiarze Diecezji Tarnowskiej
– Ks. dr Jan BARTOSZEK – autor projektu

godz. 12.15 – Wręczenie albumu prezydentom i starostom – uczestnikom projektu
– JE Ks. Bp dr Andrzej JEŻ – Pasterz Diecezji Tarnowskiej

godz. 12.30 – Modlitwa Anioł Pański i błogosławieństwo.

.

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone