Program pielgrzymki AKDT do Warszawy 6-8 Lipca 2018 r. (Ważna informacja)

PROGRAM PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TARNOWSKIEJ
DO WARSZAWY W DNIACH 6-8 LIPCA 2018 ROKU
Z
OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,
POD HASŁEM; „WOLNOŚĆ CZŁOWIEKOWI JEST DANA I ZADANA,
BY UKAZYWAŁA PRAWDĘ O DOBRU” – JAN PAWEŁ II.

WAŻNA INFORMACJA DLA PIELGRZYMÓW:
Uczestnicy muszą mieć ze sobą dowód osobisty!!!

Pierwszy dzień pielgrzymki – Piątek 6 lipiec 2018r., wyjazd z Barcic (okolice kościoła parafialnego) o 1.40, z Nowego Sącza (stacja Orlen przy PSP) o godz. 2.00 i z Tarnowa (stacja BP koło dworca) o 3.30 i dojazd do Warszawy na godz. 10.30.
(2 postoje po drodze). W Warszawie rozpoczęcie pielgrzymki Eucharystią w kaplicy Pałacu Prezydenckiego o 11.00, a następnie po Mszy Św. zwiedzanie pałacu Prezydenckiego do godz. 13.15. Na 14.00 udamy się do Muzeum Powstania Warszawskiego gdzie planowane jest zwiedzanie do 17.30. Następnie udamy się do Ośrodka Caritasu na ul. Okopową w Warszawie, gdzie nastąpi zakwaterowanie obiadokolacja i krótki odpoczynek. O 20.00 udamy się pieszo na zwiedzanie z przewodnikiem cmentarza Powązkowskiego. Powrót na nocleg około godz. 22.00.

Drugi dzień pielgrzymki – Sobota 7 lipiec 2018r., śniadanie przed godz. 7.00 o 7.20 wyjazd i zwiedzanie z przewodnikiem Łazienek Królewskich, Archikatedry Świętego Jana, Starego Miasta w tym Zamku Królewskiego. Około 14.00 przejazd do świątyni Opatrzności Bożej       i krótki pobyt połączony z modlitwą i zwiedzaniem od 14.30 do 15.30. Następnie przejazd do kościoła  św. Stanisława Kostki na Żoliborzu i zwiedzanie muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki od  16.00 do 17.00. Około  17.00 Msza Święta, a po mszy świętej czas wolny, modlitwa przy grobie i pobyt do około 18.30. Następnie przejazd na nocleg i obiadokolacja. Dla zainteresowanych możliwość zwiedzania z przewodnikiem cmentarza Powązkowskiego części wojskowej. Powrót na nocleg około godz. 22.00.

Trzeci dzień pielgrzymki – Niedziela 8 lipiec 2018r., śniadanie o 7.30, a po śniadaniu przejazd do sanktuarium św. Andrzeja Boboli i najpierw zwiedzanie Muzeum Świętego Andrzeja Boboli, a o godz. 10.00 udział we Mszy Świętej dla wszystkich. Czas wolny do godz. 12.00. Około 12.05 wyjazd z Warszawy do Skarżyska Kamiennej, gdzie dojazd na godz. 14.30. Tutaj nawiedzenie bazyliki i modlitwa w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Następnie obiad i czas wolny do 17.00. O 17.00 wyjazd w kierunku Tarnowa i Nowego Sącza i zakończenie pielgrzymki. 

Plan pielgrzymki i kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie.

Osoby, które zapisały się na tę pielgrzymkę i wpłaciły zaliczkę w wysokości 100 zł, proszone są o dokonanie dopłaty w kwocie 300zł (cały koszt pielgrzymki od osoby wynosi – 400zł)  w terminie do 8 czerwca 2018 roku. Brak wpłaty spowoduje skreślenie z listy uczestników pielgrzymki!

Robert Rybak

.

 

Komentowanie jest wyłączone