Ceremoniał pocztu sztandarowego, Księga Znaku – Akcji Katolickiej

WSTĘP

Sztandar obok godła i hymnu jest również symbolem Akcji Katolickiej. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego członka stowarzyszenia. Celem niniejszego opracowania jest ujednolicenie postępowania pocztów sztandarowych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

OPIS SZTANDARU

Pierwszy płat sztandaru (główny) – patrząc od strony sztandarowego– znajdujący się po prawej stronie sztandaru pochylonego do oddawania honorów, jest prostokątem o wymiarach: krawędź przy drzewcu (wysokość): 100 cm, krawędź prostopadła do drzewca (szerokość): 120 cm. Wykonany jest jednolicie dla wszystkich sztandarów Akcji Katolickiej w zakresie: materiał tkaniny jest koloru ciemnoniebieskiego o dużym nasyceniu, znak stowarzyszenia i litery napisu są wyszywane nicią, barwy złota dukatowego, znak Akcji Katolickiej jest otoczony napisem umieszczonymi na łukach okręgu, w narożnikach płata umieszczone są ornamenty w kolorze złotym. Napis otaczający znak Akcji Katolickiej Archidiecezji DIAK-u ma treść: Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej.

Forma artystyczna drugiego płata, dotyczy danego POAK i tradycji danego regionu.

OPIEKA NAD SZTANDAREM

Opiekę nad sztandarem diecezjalnym sprawuje Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, a parafialnym Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Sztandar przechowywany jest w przeznaczonej do tego celu witrynie. Znajdują się tam również akcesoria do sztandaru:

a/ wstęgi z materiału do dekoracji sztandaru: czarna i biało czerwona, sięgające do ¾ płata sztandaru,

b/ trzy szarfy biało czerwone i trzy pary białych rękawiczek dla członków pocztu sztandarowego,

c/ pokrowiec do zabezpieczenia sztandaru podczas transportu,

POCZET SZTANDAROWY

Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej powołuje członków pocztu sztandarowego. Kadencja pocztu trwa wraz z kadencją Zarządu, do czasu wybrania nowego Zarządu. Obok zasadniczego pocztu sztandarowego powołuje się skład uzupełniający na wypadek absencji. W skład pocztu sztandarowego wchodzą 3 osoby: sztandarowy i dwie przyboczne (asysta).

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO

Poczet sztandarowy wystawiany jest podczas ważnych spotkań stowarzyszenia oraz uroczystości kościelnych i państwowych. Pełnienie służby podczas wykonywania funkcji w poczcie sztandarowym jest wyróżnieniem dla członków stowarzyszenia.

Poczet sztandarowy Akcji Katolickiej wystawiany jest podczas ważnych spotkań Stowarzyszenia oraz uroczystości kościelnych i państwowych. Poczet sztandarowy sztandaru krajowego podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej wystawia wyznaczona przez zarząd KIAK na dany rok diecezja. Pełnienie służby chorążego i osób asystujących jest bardzo zaszczytną  funkcją w Akcji Katolickiej.

.

 Insygnia pocztu sztandarowego

  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,
  • białe rękawiczki.

Ubiór pocztu sztandarowego chorąży: 

  • ciemny garnitur, biała koszula i krawat.

asysta: 

  • ciemny garnitur, ciemny kostium lub biała bluzka i ciemna spódnica (kobiety bez torebek)

Nic nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy  (kołnierz, chusta, szal).

W przypadku trudnych warunków pogodowych, gdy uroczystości odbywają się na wolnym powietrzu, dopuszczalny jest inny taktowny strój. Jeśli poczet sztandarowy uczestniczy  w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem, czyli czarną wstęgą z materiału, sięgającą do ¾ płata sztandaru.

Postawa zasadnicza „Baczność”:  chorąży trzyma sztandar postawiony na stopce drzewca, przy prawej nodze, na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa. Łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do korpusu ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż szwów spodni. Asysta stoi na baczność.

Postawa  „Spocznij” – chorąży trzyma sztandar przy prawej nodze. Lewa noga w pozycji „spocznij”. Asysta stoi – na spocznij.

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.  W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

  1. a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
  2. b) podczas śpiewania Hymnu Państwowego i hymnów kościelnych
  3. c) podczas opuszczania trumny do grobu;
  4. d) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
  5. e) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
  6. e) na polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.

Zarząd AK DT

.

KSIĘGA ZNAKU AKCJI KATOLICKIEJ

ZNAK AKCJI KATOLICKIEJ

Niniejszy dokument, zwany księgą znaku, określa wygląd podstawowych symboli graficznych używanych przez Akcję Katolicką, ich kolorystykę oraz zasady ich używania. Znak Akcji Katolickiej składa się z liter “A”, oraz “K” wpisanych w stylizowany symbol krzyża. Podstawowe kolory znaku to żółć wpadająca w odcień złoty,oraz granat jako jednobarwne tło.

Komentowanie jest wyłączone