OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AK NA JASNĄ GÓRĘ

„Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie” – to hasło tegorocznej 23. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę, która odbywała się w dniach 8-9 czerwca w Częstochowie. Rozpoczęła ją piątkowa konferencja w auli tygodnika katolickiego „Niedziela”, podczas której licznie zebrani członkowie stowarzyszenia wysłuchali wykładów formacyjnych.

http://ak.org.pl/2018/konferencja-w-auli-tygodnika-katolickiego-niedziela/

Wieczorem, w kaplicy Cudownego Obrazu przedstawiciele Akcji Katolickiej modlili się na Apelu Jasnogórskim, który poprowadził ks. prof. Tadeusz Borutka, Asystent diecezjalny Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej.

http://ak.org.pl/2018/jestem-pamietam-czuwam-akcja-katolicka-na-apelu-jasnogorskim/

W sobotę do archikatedry częstochowskiej przybyli z całej Polski członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej wraz z  księżmi asystentami. Na ponad godzinne tu spotkanie złożyły się: słowa powitania pątników przez proboszcza ks. prałata Stanisława Gębkę, wykład ks. prof. Tadeusza Borutki, wystąpienia Urszuli Furtak – prezes Zarządu KIAK oraz Patryka Czecha – przewodniczącego prezydium Rady Krajowej KSM. Po przemówieniach  wręczono medale „Za dzieło apostolstwa”. Uhonorowani tym wyróżnieniem zostali: ks. prałat Tadeusz Żdaniak, asystent DIAK diecezji białostockiej, Lidia Gliwa z diecezji toruńskiej, Stanisław Szwed, członek Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz  senator Andrzej Kamiński, prezes DIAK diecezji bielsko-żywieckiej.

Po spotkaniu w katedrze pielgrzymi z biało-czerwonymi flagami, transparentami i emblematami Akcji Katolickiej,  procesyjnie przeszli na Jasną Górę, by uczestniczyć we Mszy św. pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta, bpa seniora diecezji zielonogórsko–gorzowskiej.

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-11984

Po uroczystościach pielgrzymi Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pozostali na wzgórzu jasnogórskim – tym świętym miejscu, jakim jest „ołtarz i konfesjonał narodu polskiego”, realizując własny program, zwiedzając m.in. wystawę w Arsenale pt. „Tu zawsze byliśmy wolni. Jasnej Góry droga do Niepodległości 1882-1918” .

Opracowała; Bożena Kwitowska

.Ogólnopolska pielgrzymka AK na Jasną Górę, 9.06.2018r. Zdj. Bożena i Wojciech Kwitowscy, Adam Stawiarski.

.23. Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Zdj. Zofia Sadowska.

.

Komentowanie jest wyłączone