AKCJA KATOLICKA PRZYGOTOWUJE DIAMENTOWY JUBILEUSZ

„NIECH BĘDZIE BÓG UWIELBIONY ZA 60 LAT KAPŁAŃSTWA”takie słowa wybrała Akcja Katolicka parafii Nieczajna, aby wyrazić wdzięczność Chrystusowi za dar kapłaństwa, jakim podzielił się z Ks. Jubilatem Władysławem Jarógiem. Ten jubileusz przeżywała wspólnota parafialna w niedzielę, 3 czerwca. Członkowie stowarzyszenia wraz z Radą Parafialną podjęli się trudu przygotowania jubileuszowej uroczystości.

Ks. Jubilat został mianowany proboszczem w Nieczajnej w 1966 roku i duszpasterzował tu aż do przejścia na emeryturę. Oprócz codziennej posługi dodatkowo wybudował świątynię, plebanię i budynek gospodarczy. Później pozostał w parafii jako rezydent. 

Wspólnie z z Dostojnym Ks. Jubilatem Najświętszą Ofiarę celebrowali kapłani: ks. prałat Józef Poremba, ks. prałat Stanisław Cyran, rodacy: ks. prałat Stanisław Sojka i o. Tomasz Zieliński (redemptorysta), ks. proboszcz Stanisław Bieleń, ks. prałat Stanisław Kopeć – rezydent sanktuarium w Czudcu (diecezja rzeszowska), ks. Stanisław Saj – rezydent w Słotowej, ks. kanonik Stefan Tokarz – rezydent w Gołkowicach, ks. prałat Kazimierz Pach – rezydent w Kamienicy, ks. Władysław Szyrszeń – rezydent w Trześni, ks. Marek Ryba – proboszcz w Łowisku (diecezja rzeszowska), ks. Wojciech Kościółek – proboszcz w Dzierżaninach. W prezbiterium modlił się ks. prałat Wojciech Chochół – proboszcz w Trześni. W jubileuszowym spotkaniu  uczestniczyli także: rodzina i przyjaciele Ks. Jubilata, kapłani  dekanatu dąbrowskiego i parafianie.

Członkowie Akcji Katolickiej przygotowali okolicznościowe dekoracje i montaż słowno – muzyczny, który wykonała schola parafialna. Próby odbywały się przez dwa tygodnie. Swój występ schola zakończyła wręczeniem sześćdziesięciu białych róż, które symbolizowały każdy rok kapłańskiej posługi Czcigodnego Jubilata. W składzie delegacji wystąpiła prezes Akcji Barbara Białkowska, która w imieniu całej parafii złożyła Ks. Jubilatowi podziękowania i życzenia. Liturgiczną obsadę Mszy św. także stanowili członkowie Akcji.

Po zakończeniu Eucharystii kapłani i zaproszeni goście spotkali się na posiłku w domu ludowym. Przygotowaniem smakowitości kulinarnych również zajęły się panie z POAK.

Sekretarz POAK
Irena Klich

.

.

Komentowanie jest wyłączone