Jubileusz 20-lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej

Dnia 14 października 2018 r . członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej  w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej obchodzili uroczystość  20-lecia powstania  Oddziału Akcji Katolickiej. Świętowanie rozpoczęło się od  Nabożeństwa Różańcowego prowadzonego przez członków AK. Po nabożeństwie różańcowym wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej, którą celebrowali  ks. proboszcz Stanisław Morańda  – Asystent POAK oraz ks. dr Jan Bartoszek  Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej, który również wygłosił homilię. Po zakończeniu  Mszy św. głos  zabrał jeszcze raz ks. dr Jan  Bartoszek, który  podziękował członkom POAK za 20 lat pięknej pracy i na ręce  Prezesa Janusza Góreckiego złożył  List Gratulacyjny oraz Statuetkę. Życzył następnych wielu lat pracy dla dobra Kościoła Parafialnego i  Diecezji.

Następnie Kapłani oraz członkowie Akcji Katolickiej przeszli do Parafialnego Domu Kultury gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. W trakcie jej trwania głos zabrał Prezes POAK  Janusz Górecki, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej  ks. dr Jan Bartoszek,  ks. proboszcz Parafii MBNP –   Stanisław Morańda  oraz  Pani  Krystyna Rosół. Prezes POAK  Janusz Górecki po krótce przedstawił historię POAK, dokonania i inicjatywy w których uczestniczyli  lub  które inicjowali członkowie POAK.

Ks. dr Jan Bartoszek  raz jeszcze podziękował Panu Prezesowi i członkom POAK za aktywność i włączanie się  akcje inicjowane przez Diecezjalną Akcję Katolicką –zawsze gdy taka konieczność zachodzi na członków AK z parafii MBNP z Woli Rzędzińskiej można liczyć. Przekazał ponownie życzenia dalszej dobrej, błogosławionej pracy na rzecz Kościoła  lokalnego. Członkom POAK podziękował również ks. proboszcz Stanisław Morańda oraz życzył dalszej owocnej pracy dla dobra parafii.

Pani Krystyna Rosół w imieniu wszystkich członków POAK podziękowała Kapłanom i Zarządowi za podejmowane inicjatywy i dokonania na rzecz społeczności parafialnej oraz za bardzo dobrą współpracę i atmosferę w POAK.  Następnie wszyscy członkowie  POAK otrzymali listy gratulacyjne i upominki –książkę      ks. dr Jana Bartoszka ,,Być Polakiem” oraz okolicznościowy  ,,kubek  słodyczy,,. Za  pomoc i opiekę duchową upominki otrzymali także Księża Asystenci.

Po części oficjalnej odbyło się zebranie POAK, w trakcie którego Prezes  POAK –  Janusz Górecki  przekazał sprawozdanie z działalności AK  za kończącą się kadencję  oraz dokonano wyboru  kandydatów do nowych władz. Kadencja dotychczasowych władz  dobiegła końca. Całość spotkania zakończył słodki poczęstunek i wspólne życzenia –zdrowia, sił, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy na każdy dzień dalszej działalności  Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Sekretarz  POAK   Grażyna  Grzegorczyk

.

.

Komentowanie jest wyłączone