Rozstrzygnięcie konkursu „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków”

Zaproszenie dla laureatów konkursu „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków” na uroczyste ogłoszenie wyników, które odbędzie się 25 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w auli Jana Pawła II przy tarnowskiej katedrze.

Protokół
z rozstrzygnięcia Diecezjalnego Konkursu  Plastycznego i Literackiego  dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej  „Myśląc Ojczyzna- Jan Paweł II do Polaków” organizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej,  które odbyło się 10  listopada 2018 r.

 

W etapie diecezjalnym konkursu plastycznego i literackiego dla dzieci i młodzieży szkolnej „Myśląc Ojczyzna- Jan Paweł II do Polaków”, którego celem było promowanie wśród uczniów  nauczania św. Jana Pawła II w odniesieniu do Ojczyzny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ustanowienia go patronem Akcji Katolickiej w Polsce, wzięło udział  162 uczestników. Byli to laureaci etapów parafialnych i dekanalnych tego konkursu. Uczniowie wykonywali prace plastyczne w formacie A3 i pisali prace literackie nawiązujące  do zaproponowanego  tematu. Komisja Konkursowa w składzie: Grażyna Sęk – przewodnicząca,  członkowie: Bożena Kwitowska, Joanna Gaweł, Teresa Suda i Anna Bakalarska, oceniała nadesłane prace w IV kategoriach wiekowych:

I grupa         – klasy 0-III szkoły podstawowej,
II grupa       – klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
III grupa      – uczniowie klas gimnazjalnych,
IV grupa      – uczniowie szkół średnich.

W kategorii literackiej zgłoszono 20 prac. Jury oceniło ich wartość, biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, zawartość merytoryczną, styl wypowiedzi, poprawność językową, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, kompozycję i stronę graficzną oraz oryginalność. Po zapoznaniu się z treścią wszystkich prac jury postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

I grupa             Uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej   (1 praca)

 Nie przyznano żadnego miejsca ani wyróżnienia.

II grupa           Uczniowie  klas IV-VIII szkoły podstawowej (7 prac)

 I miejsce- Gabriela Kmieć – uczennica klasy V z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej za najlepszy sposób przedstawienia tematu  i widoczną samodzielność jego prezentacji.

II miejsce- Natalia Klimas– uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej  Nr 4  im. Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach za własne opinie i myśli odnoszące tematu konkursu.

III miejsce Zuzanna Wiejowska – uczennica klasy IV z Publicznej Szkoły Podstawowej  w Czchowie za trafny dobór myśli przekazywane przez Jana Pawła II podczas kolejnych pielgrzymek do Polski.

Wyróżnienie- Magdalena Węglarz – uczennica klasy VII  ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach za ciekawe ujęcie tematu.

III grupa          Uczniowie klas gimnazjalnych ( 9 prac)

 I miejsce- Mateusz Sacha- uczeń klasy II  z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku za ciekawą i oryginalną pracę w formie listu do Jana Pawła II.

II miejsce (ex aequo)  Oliwia Machaczek- uczennica klasy III  Gimnazjum  im. Stanisława Konarskiego w Grybowie za dużą ilość własnych opinii i odczuć związanych z tematem konkursu i Bartłomiej Kózka uczeń klasy II  gimnazjum z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza  w Brzesku za rzetelność przedstawienia tematu oraz jego myślowe uporządkowanie.

III miejsce (ex aequo) Kornelia Kłos- uczennica klasy II gimnazjum z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku za oryginalną pracę w formie osobistych wspomnień oraz  Krzysztof Myśliwiec- uczeń klasy III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej  Nr 4  im. Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach za ciekawy dobór myśli Jana Pawła II kierowanych do Polaków podczas pielgrzymek do Ojczyzny.

Wyróżnienie (ex aequo)  Aleksandra Borowiec i Patrycja Serafin – uczennice klasy II z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza  Brzesku za  pomysłowy sposób przedstawienia tematu.

IV grupa          Uczniowie szkół średnich ( 3 prace)

  I miejsce (ex aequo) Maria Wach– uczennica klasy III z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie za oryginalny sposób przedstawienia tematu  i dużą wiedzę merytoryczną i Józefa Marecik – uczennica klasy II z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie za bardzo ciekawe ujęcie tematu dotyczące obrony godności Ojczyzny-Matki przez Jana Pawła II.

.

W kategorii plastycznej Komisja Konkursowa oceniała 142  nadesłane  prace, biorąc  pod uwagę: zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość, technikę wykonania, estetykę  oraz inne  walory artystyczne, np. praca komputerowa, forma makiety lub obrazu.

Wyniki są następujące:

I grupa             Uczniowie  szkoły podstawowej – klasy 0-III

I miejsce (ex aequo)  Julia Kurzawa  lat 6, Miejskie Przedszkole Publiczne  w Szczawnicy, Michał Koszyk– uczeń klasy I z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 im. Marii Konopnickiej  w Limanowej oraz  Daria Nowak – uczennica klasy I z Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego  Popiełuszki   w Nieczajnie Górnej.

II miejsce (ex aequo) Magdalena Wąsowicz– uczennica klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach i Artur Sołtys– uczeń klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem.

III miejsce (ex aequo)   Igor Mendrala- uczeń klasy III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej, Filip Kądziołka– uczeń klasy I ze Szkoły Podstawowej im. Jana i Stanisława  Potoczków w Rdziostowie i Oskar Życzyński – uczeń klasy III  ze Szkoły Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im.  Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Nowym Sączu.

WyróżnienieWiktoria Anna Bobrowska– uczennica klasy III ze Szkoły Podstawowej im. Jana i Stanisława  Potoczków w Rdziostowie.

 II grupa       Uczniowie szkoły podstawowej – klasy IV-VIII

 I miejsce (ex aequo)  – Dawid Lasyk- uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Szlachtowej, Magdalena Doskocz– uczennica klasy V z Publicznej Szkoły  Podstawowej w Czchowie i  Nataniel Doś-uczeń klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki   w Nieczajnie  Górnej.

II miejscePiotr Kozioł -uczeń klasy IV z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Osieckiej i Martyna Zych– uczennica klasy VI  ze Szkoły Podstawowej Nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu.

III miejsce (ex aequo) – Anastazja Stasiak- uczennica klasy VI  ze Szkoły Podstawowej  w Chojnie oraz Maria Gąsiorek– uczennica klasy IV z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni.

Wyróżnienie (ex aequo) Jan Surowiec– uczeń klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Szlachtowej, Dominika Pikul – uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu,  i Michał Sikora– uczeń klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.

III grupa         Uczniowie gimnazjum

I miejsce –  Monika Weszka– uczennica klasy II gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach.

II miejsce –  Sylwester Cuper – uczeń III klasy gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach.

III miejsceEwelina Broda– uczennica III klasy gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krzesławicach.

Wyróżnienie– (ex aequo) Nikola Wójcik-uczennica klasy II gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz Maria Drożdż– uczennica klasy III klasy gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  Krzesławicach.

IV grupa       Uczniowie szkół średnich

 I miejsce (ex aequo)   Katarzyna Szczepańska– uczennica klasy III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Czchowie, Maria Bodek – uczennica klasy II  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Czchowie i Anna Bilan -uczennica klasy II Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia im. Księdza Franciszka Blachnickiego  w Szczawnicy.

II miejsce Samuel Długosz– uczeń klasy III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie.

III miejsce Joanna Bieniek– uczennica klasy II Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie.

Wyróżnienie (ex aequo) Monika Kierczak– uczennica klasy II Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Czchowie, Joanna Klimek– uczennica klasy III Zespołu Szkół   Ponadgimnazjalnych w Czchowie i Patrycja Jasnos– uczennica klasy II  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Czchowie oraz  Iwona Hołyst- uczennica klasy II Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  w Czchowie.

Komisja Konkursowa postanowiła dodatkowo  nagrodzić prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Perła” w Szczawnicy oraz Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Tchnienie” w Mielcu,  przyznając następujące miejsca i wyróżnienie:

 I miejsce  – Krzysztof Adamczyk – uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej „Perła” w Szczawnicy.

II miejsceIwona Jabłońska – uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej „Perła” w Szczawnicy.

III miejsce –  Magdalena Ryś – uczestniczka zajęć w  Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej  „Tchnienie” w Mielcu.

Wyróżnienie Małgorzata Wojdyło – uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej „Perła” w Szczawnicy.

 

.

Do pobrania protokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i literackiego organizowanego przez AK DT.

Protokół. docx

Protokół. pdf

.

 

 

.

 

 

Komentowanie jest wyłączone