Program

Program działania
Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
2018 r.

Wydarzenia ogólnodiecezjalne

 1. Posiedzenie Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – Tarnów, 03. 02. 2018r. (sobota).
 2. Rekolekcje wielkopostne dla członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej: 16-18. 02. 2018r. (piątek-niedziela) – Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach.
 3. Rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej: 23-25. 02. 2018r. (piątek-niedziela) – Dom Rekolekcyjny Księżówka w Zakopanem.
 4. Uroczystość św. Wojciecha, Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce: 23. 04. 2018r. (poniedziałek). Diecezjalne obchody: Mielec godz. 18.00 – Msza św. w kościele p.w. św. Mateusza, procesja z relikwiami św. Wojciecha.
 5. Pielgrzymka autokarowa członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie. Między diecezjalne spotkanie modlitewno formacyjne w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. „Chrześcijański kształt patriotyzmu” 28. 04. 2018 r. (sobota)
 6. Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę – Częstochowa, 09. 06. 2018r. (sobota).
 7. Udział Akcji Katolickiej w Wielkim Odpuście Tuchowskim, 02. 07. 2018r. (poniedziałek)
 8. Koronka na ulicach miast świata – włączenie się AK w międzynarodową inicjatywę – 28. 09. 2018r. (piątek).
 9. Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny – 14. 10. 2018r. (Dzień Papieski)
 10. 25. 10. 2018r. uroczystość świętego Jana Pawła II Patrona pierwszorzędnego Akcji Katolickiej
 11. Posiedzenie Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – Tarnów, 10. 11. 2018r. (sobota), połączone z uroczystościami patriotycznymi w przededniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 12. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do bazyliki katedralnej w Tarnowie w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 25. 11. 2018r. – święto patronalne Akcji Katolickiej.
 13. Modlitwa za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i parlamentarzystów.

Formacja duchowa

 1. Comiesięczne spotkania oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej według poniższego planu:
  • rozpoczęcie – odmówienie codziennej modlitwy członka Akcji Katolickiej, modlitwy do Ducha Świętego.
  • część formacyjna: temat główny, przewidziany ogólnopolskim programem formacyjnym „Duch, który umacnia miłość…” na dany miesiąc 2018roku
  • część informacyjna – m.in. zapowiedzi wydarzeń, sprawy bieżące
  • zakończenie – odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia lub cząstki różańca oraz modlitwy za Ojczyznę św. Andrzeja Boboli.
 2. Przygotowanie i uczestnictwo w liturgii mszy św. w swoich parafiach lub dekanatach w dniu Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – Św. Wojciecha – 23.04.2018r.

Rozbudowa struktur Akcji Katolickiej w diecezji

 1. Powstawanie nowych oddziałów parafialnych.
  2. Zwiększenie liczebności członków w dotychczas działających oddziałach. Otwarcie obecnych struktur na nowych członków, zwłaszcza z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
  3. Powołanie Rad Dekanalnych; w istniejących strukturach – wybór prezesów na nową kadencję.
  4. Współpraca Akcji Katolickiej z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży; wspólne uczestnictwo w pielgrzymce do bazyliki katedralnej w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; organizacja spotkania obu oddziałów działających w parafii, organizacja wspólnej pielgrzymki, wycieczki lub przeprowadzenie wspólnej akcji w parafii.

Zadania dla Rad Dekanalnych AK

 1. Zorganizowanie przez Rady Dekanalne AK spotkań opłatkowych, mszy św. w dniu Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – Św. Wojciecha w parafiach pod wezwaniem Św. Wojciecha dla oddziałów z dekanatu; majówek w ramach dekanatu. (Gospodarzem opłatka winien być co roku inny POAK).
  2. Zorganizowanie przez Rady Dekanalne AK wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę w dniu 09. 06. 2018r. (sobota).

Formy uczestnictwa w mediach

 1. Prowadzenie cyklicznych audycji poświęconych tematyce Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na antenie Radia Rdn Małopolska i Rdn Nowy Sącz. (3 niedziela miesiąca, ok. godz. 16.30) – w akcji na co dzień.

Audycje archiwalne są zamieszczone na stronie AK DT (pliki audio).
Informacje dotyczące uroczystości i wydarzeń realizowanych w Oddziałach Parafialnych można przekazywać do Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz /www.rdn.pl/

Kontakt:
Radio RDN Małopolska
ul. Bema 14, 33-100 Tarnów
tel. 14 627 50 50, e-mail: info@rdn.pl

Radio RDN Nowy Sącz
pl. Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 06 00, e-mail: sacz@rdn.pl

 1. Prowadzenie i rozbudowa serwisu internetowego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
  Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl
 2. Prowadzenie stron internetowych przez POAK-i lub redagowanie artykułów na stronach macierzystych parafii.
 3. Różaniec Akcji Katolickiej w Radio RDN Małopolska.
  Termin: każdy czwartek godz. 19.00, uczestniczą poszczególne oddziały wg harmonogramu opublikowanego w Biuletynie nr 23 i na stronie internetowej AK DT. Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl
  Wszelkie materiały z działalności oddziału (relacje z wydarzeń, zdjęcia, teksty własne), które mają być zamieszczone na naszej stronie internetowej lub przekazane w serwisie radiowym Akcji Katolickiej należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ak@diecezja.tarnow.pl
  5. Praca w zespołach redakcyjnych wydających gazetki parafialne.
  6. Prowadzenie parafialnej i diecezjalnej kroniki Akcji Katolickiej.
  7. Prowadzenie przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej ośrodka dokumentacji wydawanej prasy parafialnej w Diecezji Tarnowskiej. Zarząd DIAK zwraca się z prośbą do wszystkich Prezesów, aby każdy numer wydawanej w parafii gazetki przesyłać w 1 egzemplarzu do siedziby Instytutu.

Zadania dla wszystkich wg możliwości i potrzeb

 1. 19.05.2018r., czuwanie modlitewne Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w wigilię przed Zesłaniem Ducha Świętego – modlitwa o dary Ducha Świętego dla członków Akcji Katolickiej.
 2. 14.08.2018r., 50 rocznica śmierci ks. Bpa Karola Pękali – biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, dyrektora Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w 1933 roku. Przypomnienie i upamiętnienie tej osoby podczas spotkania w POAK.
 3. 15.08.2018r., – 450 rocznica śmierci świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Wspólne spotkanie POAK i KSM w parafii połączone z bliższym ukazaniem osoby św. Stanisława Kostki.
 4. Organizacja pielgrzymki do sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie, patrona Akcji Katolickiej i udział we Mszy Świętej dziękczynnej za kanonizację z procesją światła – 22.09.2018r. (sobota).
 5. Rozpropagowanie i udział POAK w konkursie dla uczniów związanym z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem; „Myśląc Ojczyzna – Jan Paweł II do Polaków”.
 6. Organizacja pomocy żywnościowej dla osób jej potrzebujących we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie (www.bzk.free.ngo.pl ).
 7. Wydanie i kolportaż parafialnego kalendarza na rok 2018.
 8. Akcja Katolicka czyta „Gościa Niedzielnego” – prenumerata i kolportaż tygodnika w parafii.
 9. Prowadzenie Klubu Seniora; organizacja Dnia Seniora w parafii lub dekanacie.
 10. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z ubogich rodzin.
 11. Prowadzenie świetlic środowiskowych.
 12. Prowadzenie ewangelizacji wizualnej i edukacji patriotycznej poprzez umieszczanie w gablotach przykościelnych stosownych materiałów.
 13. Organizowanie rajdów pieszych, wycieczek, pielgrzymek do sanktuariów diecezji tarnowskiej oraz miejsc pamięci narodowej.
 14. Zaangażowanie w wychowanie patriotyczne – organizacja i udział w obchodach świąt narodowych i innych uroczystości patriotycznych.
 15. Organizacja konkursów muzycznych – eliminacji do XVI Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Krakowie i III Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej w Warszawie.
 16. Organizowanie konkursów biblijnych na terenie parafii, dekanatu; uczestnictwo w konkursach o zasięgu ogólnopolskim.
 17. Obrona życia i rodziny poprzez:
  – prowadzenie akcji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w parafii
  – organizacja i uczestnictwo w lokalnych Marszach dla Życia i Rodziny
  – współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka
 18. Współorganizacja charytatywnych festynów parafialnych.
 19. Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.
 20. Organizacja Dnia Papieskiego w parafii.
 21. Włączenie się w akcje organizowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

 

KALENDARIUM AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2018

 

03-04 luty 2018 r.             Rada KIAK, Warszawa

23-25 luty 2018 r.             Rekolekcje dla Liderów Akcji Katolickiej: (Lublin, Sandomierz, Przemyśl, Rzeszów, Zamość, Tarnów, Kraków, Kielce, Radom) Miejsce: Zakopane

02-04 marca 2018 r.         Rekolekcje dla Liderów Akcji Katolickiej: (Legnica, Wrocław, Świdnica, Kalisz, Gliwice, Katowice, Bielsko, Łódź, Częstochowa, Sosnowiec, Zielona Góra)

Miejsce: Wrocław

09-11 marca 2018 r.         Rekolekcje dla Liderów Akcji Katolickiej: (Gdańsk, Pelplin, Szczecin, Koszalin, Poznań, Gniezno, Bydgoszcz, Włocławek, Toruń)

Miejsce: Gniezno

16-18 marca 2018 r.         Rekolekcje dla Liderów Akcji Katolickiej: (Białystok, Drohiczyn,  Łomża, Olsztyn, Ełk, Elbląg, Płock, Warszawa, Warszawa – Praga, Siedlce)

Miejsce: Kodeń

23 kwietnia 2018 r.           Uroczystość świętego Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce. 29.04.2018r., główne uroczystości w Gnieźnie

3 maja 2018 r.                  Częstochowa, Matki bożej Królowej Polski

20 maja 2018 r.                Zesłanie Ducha Świętego

08-09 czerwca 2018 r.      Częstochowa, Krajowa pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

22-24 czerwca 2018 r.      „Poznań. Chrystus i my” Centralne obchody jubileuszowe przybycia do Polski pierwszego biskupa Jordana. 23.06.2018r.  Spotkanie grup i stowarzyszeń, w tym Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej

14 września 2018 r.          Warszawa, zakończenie Pielgrzymki Biegowej do grobu bł. Księdza Jerzego Popiełuszki

22 września 2018 r.          Poznań, Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie

14 października 2018 r.    XVIII Dzień Papieski

04 listopada 2018 r.          Warszawa, Ogólnopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej

05-08 listopada 2018 r.     Rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych, spotkanie z Asystentem Krajowym

Miejsce: Strachocina

11 listopada 2018 r.          Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

16-18 listopada 2018 r.     Rada KIAK Warszawa

25 listopada 2018 r.          Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata Święto Patronalne Akcji Katolickiej

.

 

Modlitwa za Ojczyznę bł. ks. Michała Sopoćko
AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny!
Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu.  W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.
Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosierdzia… Miłosierdzia… Miłosierdzia (ludzie powtarzają trzy razy)

Miłosierdzia nad narodem naszym! W pokorze serca naszego Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – młodzież polską – naszą uko-chaną Ojczyznę. O dobry Panie Boże. Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania!
Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołam: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między wszystkimi narodami.

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Do pobrania:
Program działania Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na rok 2018. doc

 

.

 

 

Komentowanie jest wyłączone