Program

Program działania
Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
2017 r.

Wydarzenia ogólnodiecezjalne

1. Posiedzenie Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – Tarnów, 28. 01. 2017r. (sobota).

2. Rekolekcje wielkopostne dla członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej: 3-5. 03. 2017r. (piątek-niedziela) – Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach.

3. Warsztaty medialne dla liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich diecezji tarnowskiej – 11. 03. 2017r. (sobota), Wyższe Seminarium Duchowne, Tarnów.

4. Uroczystość św. Wojciecha, Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce: 24. 04. 2017r. (poniedziałek). Diecezjalne obchody: Brzesko, godz.18.00 – Msza św. w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, procesja z relikwiami do kościoła p.w. św. Jakuba.

5. Promocja albumu p.t. „Idźcie i głoście. Ambony Diecezji Tarnowskiej.” 17. 03. 2017 r. (piątek), Wyższe Seminarium Duchowne, Tarnów, godz. 10.00.

6. Koronacja figury Fatimskiej Pani Tarnów, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 4. 06. 2017r. (niedziela).

7. Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę – Częstochowa, 10. 06. 2017r. (sobota).

8. Udział Akcji Katolickiej w Wielkim Odpuście Tuchowskim – 3. 07. 2017 r. (poniedziałek).

9. Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Fatimy w 100-lecie objawień – 22. 06 – 2. 07. 2017r.

10. Międzydiecezjalne spotkanie modlitewno-edukacyjne Akcji Katolickiej
Kraków, Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta, 16. 09. 2017r. (sobota)
Temat: Granice wolności w sztuce – refleksje nad powołaniem artysty na kanwie „Listu do artystów” Jana Pawła II.

11. Koronka na ulicach miast świata – włączenie się AK w międzynarodową inicjatywę – 28. 09. 2017r. (czwartek).

12. IX Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Tarnów, 30. 09. 2017r. (sobota).

13. Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny, Grybów – 8. 10. 2017r. (Dzień Papieski)

14. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do bazyliki katedralnej w Tarnowie w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 26. 11. 2017r. – święto patronalne Akcji Katolickiej.

15. Otwarcie V Synodu Diecezji Tarnowskiej

16. Modlitwa za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i parlamentarzystów.

Formacja duchowa

1. Comiesięczne spotkania oddziału parafialnego odbywane wg poniższego planu:
• rozpoczęcie – odmówienie codziennej modlitwy członka Akcji Katolickiej
• część formacyjna: temat główny, przewidziany ogólnopolskim programem formacyjnym „Idźcie i głoście” na dany miesiąc 2017roku
• część informacyjna – m.in. zapowiedzi wydarzeń, sprawy bieżące działalności
• zakończenie – odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia lub cząstki różańca oraz modlitwy za Ojczyznę (ks. Michała Sopoćki lub ks. Piotra Skargi – w załączeniu).

2. Przygotowanie i uczestnictwo w liturgii mszy św. w swoich parafiach lub dekanatach w dniu Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – Św. Wojciecha – 24.04.2017r.

Rozbudowa struktur Akcji Katolickiej w diecezji

1. Powstawanie nowych oddziałów parafialnych.
2. Zwiększenie liczebności członków w dotychczas działających oddziałach. Otwarcie obecnych struktur na nowych członków, zwłaszcza byłych członków KSM.
3. Powołanie Rad dekanalnych; w istniejących strukturach- wybór prezesów na nową kadencję.
4. Współpraca Akcji Katolickiej z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży; wspólne uczestnictwo w pielgrzymce do bazyliki katedralnej w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; organizacja spotkania obu oddziałów działających w parafii, organizacja wspólnej pielgrzymki, wycieczki lub przeprowadzenie wspólnej akcji w parafii.

Zadania dla Rad Dekanalnych AK

1. Zorganizowanie przez Rady Dekanalne AK spotkań opłatkowych, mszy św. w dniu Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – Św. Wojciecha w parafiach pod we-zwaniem Św. Wojciecha dla oddziałów z dekanatu; majówek w ramach dekanatu. Gospodarzem opłatka winien być co roku inny POAK.
2. Zorganizowanie przez Rady Dekanalne AK wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę w dniu 10. 06. 2017r. (sobota).

Formy uczestnictwa w mediach

1. Prowadzenie i rozbudowa serwisu internetowego Akcji Katolickiej Diecezji Tar-nowskiej.
Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl

2. Prowadzenie stron internetowych przez POAK-i lub redagowanie artykułów na stronach macierzystych parafii.

3. Różaniec Akcji Katolickiej w Radio RDN Małopolska.
Termin: każdy czwartek godz. 19.00, uczestniczą poszczególne oddziały wg harmonogramu opublikowanego w Biuletynie nr 20 i na stronie internetowej AK DT. Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl
Wszelkie materiały z działalności oddziału (relacje z wydarzeń, zdjęcia, teksty własne), które mają być zamieszczone na naszej stronie internetowej lub przekazane w serwisie radiowym Akcji Katolickiej należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ak@diecezja.tarnow.pl
/kopia na adres: prezes.ak@diecezja.tarnow.pl /

4. Obecność Akcji Katolickiej na antenie Radia RDN w serwisie „Kościół żywy – wydarzenia”, audycji „Słowo za słowo” oraz w cyklicznej audycji AK DT: „Akcja i re-akcja” (czwarta sobota miesiąca, godz. 19.30-19.45). Audycje archiwalne są do zamieszczone na stronie AK DT (pliki audio).
Informacje dotyczące uroczystości i wydarzeń realizowanych w oddziałach parafialnych można przekazywać do Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz /www.rdn.pl/

Kontakt:
Radio RDN Małopolska
ul. Bema 14, 33-100 Tarnów
tel. 14 627 50 50, e-mail: info@rdn.pl

Radio RDN Nowy Sącz
pl. Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 06 00, e-mail: sacz@rdn.pl

5. Praca w zespołach redakcyjnych wydających gazetki parafialne.
6. Prowadzenie parafialnej i diecezjalnej kroniki Akcji Katolickiej.
7. Prowadzenie przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej ośrodka dokumentacji wydawanej prasy parafialnej w Diecezji Tarnowskiej. Zarząd DIAK zwraca się z prośbą do wszystkich Prezesów, aby każdy numer wydawanej w parafii gazetki przesyłać w 1 egzemplarzu do siedziby Instytutu.

Zadania dla wszystkich wg możliwości i potrzeb

1. Przygotowania do uroczystości ustanowienia św. Jana Pawła II Patronem Akcji Katolickiej w Polsce.
2. Organizacja pielgrzymki do Zakopanego: pustelni Brata Alberta na Kalatówkach i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3. Parafialny konkurs związany z 100 rocznicą objawień fatimskich (np. dla dzieci – wykonanie różańca; dla starszych – opracowanie rozważań różańcowych).
4. Organizacja pomocy żywnościowej dla osób jej potrzebujących we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie (www.bzk.free.ngo.pl ).
5. Wydanie i kolportaż parafialnego kalendarza na rok 2017.
6. Akcja Katolicka czyta „Gościa Niedzielnego” – prenumerata i kolportaż tygodnika w parafii.
7. Prowadzenie Klubu Seniora; organizacja Dnia Seniora w parafii lub dekanacie.
8. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z ubogich rodzin.
9. Prowadzenie świetlic środowiskowych.
10. Prowadzenie ewangelizacji wizualnej i edukacji patriotycznej poprzez umieszczanie w gablotach przykościelnych stosownych materiałów.
11. Organizowanie rajdów pieszych, wycieczek, pielgrzymek do sanktuariów
diecezji tarnowskiej oraz miejsc pamięci narodowej.
12. Zaangażowanie w wychowanie patriotyczne – organizacja i udział w obchodach świąt narodowych i innych uroczystości patriotycznych.
13. Organizacja konkursów muzycznych – eliminacji do XV Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Krakowie i II Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycz-nej w Warszawie.
14. Organizowanie konkursów biblijnych na terenie parafii, dekanatu; uczestnictwo w konkursach o zasięgu ogólnopolskim.
15. Obrona życia i rodziny poprzez:
– prowadzenie akcji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w parafii
– organizacja i uczestnictwo w lokalnych Marszach dla Życia i Rodziny
– współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka
16. Współorganizacja charytatywnych festynów parafialnych.
17. Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.
18. Organizacja Dnia Papieskiego w parafii.
19. Włączenie się w akcje organizowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

KALENDARIUM AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2017

4-5 lutego         Posiedzenie Rady KIAK – Warszawa

6-9 marca        Rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych, spotkanie z Asystentem Krajowym

24-26 marca   Rekolekcje dla członków Zarządu Instytutów Akcji Katolickiej z archidiecezji lubelskiej,
przemyskiej, diecezji: kieleckiej, radomskiej, rzeszowskiej, sandomierskiej, siedleckiej,
tarnowskiej, zamojsko-lubaczowskiej; Busko Zdrój

13 maja           100 rocznica Objawień Fatimskich

6 czerwca       Zakopane – uroczystości 100 rocznicy Objawień Fatimskich;
Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi

9-10 czerwca     Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

8 września         300 rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze,
Częstochowa

14 września       Zakończenie pielgrzymki biegowej do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
Warszawa

23 września       Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, Poznań

15 października      XVII Dzień Papieski

20-22 października     Posiedzenie Rady KIAK; oczekiwane ustanowienie
św. Jana Pawła II Patronem AK w Polsce

12 listopada       VII Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej – Warszawa

26 listopada       Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
– święto patronalne Akcji Katolickiej

 

 

Modlitwa za Ojczyznę bł. ks. Michała Sopoćko
AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny!
Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu.  W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.
Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosierdzia… Miłosierdzia… Miłosierdzia (ludzie powtarzają trzy razy)

Miłosierdzia nad narodem naszym! W pokorze serca naszego Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – młodzież polską – naszą uko-chaną Ojczyznę. O dobry Panie Boże. Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania!
Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołam: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między wszystkimi narodami.

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

W materiałach do pobrania:
Program działania Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na rok 2017

Kalendarium AK w Polsce na rok 2017

.

 

 

Komentowanie jest wyłączone