Program

PROGRAM DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ
DIECEZJI TARNOWSKIEJ NA ROK 2019

Wydarzenia ogólnodiecezjalne

 1. Posiedzenie Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – Tarnów, 10.11.2018r. (sobota).
 2. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do bazyliki katedralnej w Tarnowie w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, patronalne święto Akcji Katolickiej – Tarnów, 25.11.2018r. (niedziela).
 3. Rekolekcje wielkopostne dla członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej: 08-10.03.2019r. (piątek-niedziela) – Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach.
 4. Rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej: 08-10.03.2019r. (piątek-niedziela) – Dom Rekolekcyjny „Opoka” w Starym Sączu.
 5. Uroczystość św. Wojciecha, Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce: 30.04.2019r. (poniedziałek). Diecezjalne obchody: Nowy Sącz godz. 18.00 – Msza św. w kościele p.w. św. Małgorzaty, procesja z relikwiami św. Wojciecha.
 6. Pielgrzymka autokarowa członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Starego Sącza z okazji 20. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Diecezji Tarnowskiej oraz 99 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. W tym dniu również nastąpi rozpoczęcie peregrynacji obrazu i relikwii św. Jana Pawła II po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. – 18.05.2019r. (sobota).
 7. Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę – Częstochowa, 08.06.2019r. (sobota).
 8. Pielgrzymka autokarowa członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na Litwę 22-26.06.2019r.
 9. Udział Akcji Katolickiej w Wielkim Odpuście Tuchowskim – 02.07.2019r.
 10. Koronka na ulicach miast świata – włączenie się AK w międzynarodową inicjatywę – 28.09.2019r. (piątek).
 11. Forum Ruchów i Stowarzyszeń  Katolickich Diecezji Tarnowskiej – 28.09.2019r.
 12. Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny – 13.10.2019r. (Dzień Papieski).
 13. 22.10.2019r. – uroczystość świętego Jana Pawła II Patrona pierwszorzędnego Akcji Katolickiej.
 14. Posiedzenie Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – Tarnów, 09.11.2019r. (sobota).
 15. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do bazyliki katedralnej w Tarnowie w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 24.11.2019r. – święto patronalne Akcji Katolickiej.
 16. Modlitwa za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i parlamentarzystów.

Formacja duchowa

 1. Comiesięczne spotkania oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej według poniższego planu:
 • rozpoczęcie – odmówienie codziennej modlitwy członka Akcji Katolickiej, modlitwy do Ducha Świętego.
 • część formacyjna: temat główny, przewidziany ogólnopolskim programem formacyjnym „W mocy Bożego ducha” na dany miesiąc 2019 roku.
 • część informacyjna – m.in. zapowiedzi wydarzeń, sprawy bieżące
 • zakończenie – odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia lub cząstki różańca oraz modlitwy za Ojczyznę św. Andrzeja Boboli.
 1. Przygotowanie i uczestnictwo w liturgii mszy św. w swoich parafiach lub dekanatach w dniu Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – Św. Wojciecha – 30.04.2019r.

Rozbudowa struktur Akcji Katolickiej w diecezji

 1. Powstawanie nowych oddziałów parafialnych.
 2. Zwiększenie liczebności członków w dotychczas działających oddziałach. Otwarcie obecnych struktur na nowych członków, zwłaszcza z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 3. Powołanie Rad Dekanalnych; w istniejących strukturach – wybór prezesów na nową kadencję.
 4. Współpraca Akcji Katolickiej z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży; wspólne uczestnictwo w pielgrzymce do bazyliki katedralnej w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; organizacja spotkania obu oddziałów działających w parafii, organizacja wspólnej pielgrzymki, wycieczki lub przeprowadzenie wspólnej akcji w parafii.

Zadania dla Rad Dekanalnych AK

 1. Zorganizowanie przez Rady Dekanalne AK spotkań opłatkowych, mszy św. w dniu Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – Św. Wojciecha w parafiach pod wezwaniem Św. Wojciecha dla oddziałów z dekanatu; majówek w ramach dekanatu. (Gospodarzem opłatka winien być co roku inny POAK).
 2. Zorganizowanie przez Rady Dekanalne AK wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę w dniu 08. 06. 2019r. (sobota).

Formy uczestnictwa w mediach

 1. Prowadzenie cyklicznych audycji poświęconych tematyce Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. (3 niedziela miesiąca, ok. godz. 16.30).

Tyle dobra rodzi się działaniem Akcji Katolickiej w parafialnych oddziałach, dajmy świadectwo chrześcijańskiej postawy, zaangażowania w życie Kościoła – promujmy to Dobro. Zapraszamy do współtworzenia audycji w „W akcji na co dzień”

Przedstawiamy:

-wydarzenia z życia Akcji Katolickiej z Polski, diecezji i regionu

-informacje o Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej

-zapowiedzi spotkań, inicjatyw, wydarzeń

-komentarze

-Naukę społeczną Kościoła

 

Kontakt do redaktora audycji:

Alicja Grzesik

601520785
akradio@rdn.pl

 1. Prowadzenie i rozbudowa serwisu internetowego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
  Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl
 2. Prowadzenie stron internetowych przez POAK-i lub redagowanie artykułów na stronach macierzystych parafii.
 3. Różaniec Akcji Katolickiej w Radio RDN Małopolska.
  Termin: każdy czwartek godz. 19.00, uczestniczą poszczególne oddziały wg harmonogramu opublikowanego w Biuletynie nr 24 i na stronie internetowej AK DT. Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl
  Wszelkie materiały z działalności oddziału (relacje z wydarzeń, zdjęcia, teksty własne), które mają być zamieszczone na naszej stronie internetowej lub przekazane w serwisie radiowym Akcji Katolickiej należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ak@diecezja.tarnow.pl
  5. Praca w zespołach redakcyjnych wydających gazetki parafialne.
  6. Prowadzenie parafialnej i diecezjalnej kroniki Akcji Katolickiej.
  7. Prowadzenie przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej ośrodka dokumentacji wydawanej prasy parafialnej w Diecezji Tarnowskiej. Zarząd DIAK zwraca się z prośbą do wszystkich Prezesów, aby każdy numer wydawanej w parafii gazetki przesyłać w 1 egzemplarzu do siedziby Instytutu.

Zadania dla wszystkich wg możliwości i potrzeb

 1. Organizacja pomocy żywnościowej dla osób jej potrzebujących we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie (www.bzk.free.ngo.pl ).
 2. Wydanie i kolportaż parafialnego kalendarza na rok 2019.
 3. Akcja Katolicka czyta „Gościa Niedzielnego” – prenumerata i kolportaż tygodnika w parafii.
 4. Prowadzenie Klubu Seniora; organizacja Dnia Seniora w parafii lub dekanacie.
 5. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z ubogich rodzin.
 6. Prowadzenie świetlic środowiskowych.
 7. Prowadzenie ewangelizacji wizualnej i edukacji patriotycznej poprzez umieszczanie w gablotach przykościelnych stosownych materiałów.
 8. Organizowanie rajdów pieszych, wycieczek, pielgrzymek do sanktuariów diecezji tarnowskiej oraz miejsc pamięci narodowej.
 9. Zaangażowanie w wychowanie patriotyczne – organizacja i udział w obchodach świąt narodowych i innych uroczystości patriotycznych.
 10. Organizacja konkursów muzycznych – eliminacji do XVII Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Krakowie i IV Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej w Warszawie.
 11. Organizowanie konkursów biblijnych na terenie parafii, dekanatu; uczestnictwo w konkursach o zasięgu ogólnopolskim.
 12. Obrona życia i rodziny poprzez:

– prowadzenie akcji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w parafii

– organizacja i uczestnictwo w lokalnych Marszach dla Życia i Rodziny

– współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka

 1. Współorganizacja charytatywnych festynów parafialnych.
 2. Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.
 3. Organizacja Dnia Papieskiego w parafii.
 4. Włączenie się w akcje organizowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

 

Do pobrania:
Program działania Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na rok 2019. doc

 

.

 

 

Komentowanie jest wyłączone