33-100 Tarnów, ul. Legionów 30,   poniedziałek, środa, piątek - godz. 10- 12,   telefon: 0-14 63-17-347

Dekrety i Listy Pasterskie Biskupi do Akcji Katolickiej Materiały n/t Akcji Katolickiej Program działania i terminarz
Rada Instytutu Zarząd Instytutu Uchwały Rady Instytutu Wykaz oddziałów parafialnych
Różaniec w Radio Plus Asystenci Dekanalni Statut i Regulamin Sztandar

Nowy prezes Akcji Katolickiej

Nowym prezesem Akcji Katolickiej diecezji tarnowskiej została Bożena Kwitowska z Nowego Sącza. Akcja Katolicka diecezji tarnowskiej w dniach od 15 do 17 lutego przeżywała swoje rekolekcje w Ciężkowicach. Właśnie w czasie rekolekcji została ogłoszona informacja o nominacji nowego prezesa. Zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej w Polsce kadencja trwa cztery lata.

Spotkanie rekolekcyjne Akcji Katolickiej było również okazją do wyrażenia wdzięczności Wacławowi Prażuchowi za prawie 15 lat gorliwego wypełniania funkcji prezesa Akcji Katolickiej diecezji tarnowskiej.

 
 
 

 

Bożena Maria Kwitowska 

Urodzona 19. IX 1955 r. w Zakopanem w rodzinie inteligenckiej.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 1 kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera w Zakopanem. Obie szkoły ukończyła z wyróżnieniem. Po maturze podjęła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując w czerwcu 1983 r. tytuł magistra astronomii. Absolwentka Studium Pedagogicznego dla nauczycieli z wyższym wykształceniem. W czasie studiów członek Polskiego Towarzystwa Astronautycznego.

             Drogę zawodową rozpoczęła w Zakopanem na stanowisku nauczycielki matematyki. Potem pracowała w Szczawnicy i Nowym Sączu, ucząc matematyki, fizyki i astronomii. Po reorganizacji szkolnictwa zatrudniona w Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Nowym Sączu, gdzie nadal uczy fizyki.

 W lipcu 2001r. uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.  Egzaminator OKE w Krakowie z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w gimnazjum.
Autorka publikacji metodycznych dla nauczycieli oraz artykułów w czasopismach naukowo-dydaktycznych, organizatorka wyjazdów edukacyjnych uczniów do ośrodków naukowych; z powodzeniem aplikowała do trzyletniego programu współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Jej uczniowie osiągają sukcesy w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

             W 2008r. przeniosła ideę małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, przygotowującego uczniów gimnazjów do niesienia pomocy potrzebującym, na teren szkoły, w której pracuje. Z sukcesem realizowała autorski program w dwóch edycjach projektu - współorganizowała cykl koncertów charytatywnych odbywających się w ramach projektu, opracowała scenariusz spektakli, przygotowała prezentacje multimedialne.

             W czerwcu 2000 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym dwuletnie Studium Rodziny, organizowane przez Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Tarnowskiej, uzyskując misję kanoniczną, upoważniającą do pracy w poradni rodzinnej.
Od maja 2000r. pełni funkcję prezesa POAK przy parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu; od 2008r. wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Prowadzi stronę internetową POAK, współpracuje przy redagowaniu oficjalnej witryny diecezjalnej AK.

             Za pracę zawodową i działalność społeczną uhonorowana: Brązowym Krzyżem Zasługi - przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty, Medalem 10-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, odznaczeniem Biskupa Tarnowskiego - srebrnym medalem „Dei Regno Servire”.

 Mąż - b.pracownik naukowy UJ, obecnie nauczyciel; córka architekt.

 

 

 
 

 


kontakt: ak@diecezja.tarnow.pl