33-100 Tarnów, ul. Legionów 30,   poniedziałek, środa, piątek - godz. 10- 12,   telefon: 14 631 -73 -47

Dekrety i Listy Pasterskie Biskupi do Akcji Katolickiej Materiały n/t Akcji Katolickiej Program działania i terminarz
Rada Instytutu Zarząd Instytutu Uchwały Rady Instytutu Wykaz oddziałów parafialnych
Różaniec w Radio  Asystenci Dekanalni Statut i Regulamin Sztandar
 
PROGRAM DZIALANIA AKCJI KATOLICKIEJ_2014.doc PROGRAM DZIALANIA AKCJI KATOLICKIEJ_2014.pdf

PROGRAM DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ
DIECEZJI TARNOWSKIEJ NA ROK 2014

 

Wydarzenia ogólnodiecezjalne

1.    Posiedzenie Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – 18 stycznia 2014 r.
2.    Rekolekcje wielkopostne dla członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w terminie:
       7-9 marca 2014 r
. – Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach.

3.    Diecezjalne spotkania modlitewno-edukacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, 
       połączone z kongresami regionalnymi przed rocznicą 20-lecia reaktywacji AK –
        przygotowanie do III Diecezjalnego Kongresu AK (wymiar duchowy).

Stary Sącz, 17 maja 2014 r., DCP „Opoka” – w roku kanonizacji bł. Jana Pawła II.

Temat: Z nauczania Jana Pawła II: „Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!” – wierność papieskiemu przesłaniu.

Zabawa, 18.10.2014 r. – w roku obchodów 100. rocznicy śmierci bł. Karoliny Kózkówny.

Temat: Z nauczania Jana Pawła II: Małżeństwo i rodzina w encyklice „Familiaris consortio” w kontekście genderowej «rewolucji antropologicznej» (o zagrożeniach dla rodziny wynikających z rozpowszechniania się ideologii gender).

4.  Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę – 21 czerw­ca 2014 r.
5.  Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Katynia lub Wilna – 4-11 lipca 2014 r.
6.  Udział Akcji Katolickiej w Wielkim Odpuście Tuchowskim – 3 li­p­ca 2014 r.
7.
 
Dzień Społeczny AK w Gródku nad Dunajcem. Temat: Nauczanie społeczne Jana Pawła II
  
 – 19 września 2014 r.

8.
 
Koronka na ulicach miast świata – włączenie się AK w międzynarodową inicjatywę
     – 28 września 2014 r.

9.
 
Dzień formacji misyjnej w Kozieńcu – październik 2014 r.
10.
 
Pielgrzymka Akcji Katolickiej do bazyliki katedralnej w Tarnowie w uroczystość Jezusa
       Chrystusa Króla Wszechświata, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego
      – 23 listopada 2014 r. – święto patronalne Akcji Katolickiej.

11.
 
Fundacja stacji drogi krzyżowej dla sierocińca Home of Peace w Betlejem – kontynuacja
       zbiórki funduszy (materialny wymiar przygotowań do rocznicy 20-lecia AK).

12.
 
Modlitwa za parlamentarzystów – kontynuacja ubiegłorocznej akcji.

 

Formacja duchowa

 

Comiesięczne spotkania oddziału parafialnego odbywane według poniższego planu:

 ·      rozpoczęcie – odmówienie codziennej modlitwy członka Akcji Katolickiej;
·
     
część formacyjna: temat główny, przewidziany ogólnopolskim programem formacyjnym na
       dany miesiąc 2014 roku;

·
     
część informacyjna – m.in. zapowiedzi wydarzeń, sprawy bieżące działalności;
·
     
zakończenie – odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji parlamentarzystów
       oraz modlitwy za Ojczyznę.
 

Przygotowanie i uczestnictwo w liturgii Mszy św. w swoich parafiach lub dekanatach w dniu patrona Akcji Katolickiej w Polsce – św. Wojciecha – 23 kwietnia 2014 r.

 

Rozbudowa struktur Akcji Katolickiej w diecezji

1.    Powstawanie nowych oddziałów parafialnych.
2.
   
Zwiększenie liczebności członków w dotychczas działających oddziałach. Otwarcie
       obecnych struktur na nowych członków.

3.
   
Powołanie rad dekanalnych; w istniejących strukturach – wybór prezesów na nową
       kadencję.

4.
   
Współpraca Akcji Katolickiej z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży – wspólne uczestnictwo w pielgrzymce do bazyliki katedralnej w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; organizacja wspólnego spotkania obu oddziałów działających w parafii, organizacja wspólnej pielgrzymki, wycieczki lub przeprowadzenie wspólnej akcji w parafii.

 

Zadania dla rad dekanalnych AK

1.    Zorganizowanie przez rady dekanalne AK spotkań opłatkowych, Mszy św. w dniu patrona Akcji Katolickiej w Polsce – św. Wojciecha w parafiach pod wezwaniem św. Wojciecha dla oddziałów z dekanatu; majówek w ramach dekanatu. Gospodarzem opłatka winien być co roku inny POAK.

2.    Zorganizowanie przez rady dekanalne AK wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę w dniu 21 czerwca 2014 r. (sobota).

 

Formy uczestnictwa w mediach

 

1.    Prowadzenie i rozbudowa serwisu internetowego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl  

2.    Prowadzenie stron internetowych przez POAK-i lub redagowanie artykułów na stronach macierzystych parafii.

3.    Różaniec Akcji Katolickiej w Radiu RDN Małopolska.

Termin: każdy czwartek, godz. 19.30 – uczestniczą poszczególne oddziały wg harmonogramu opublikowanego w Biuletynie nr 19 i na stronie internetowej AK DT. Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl

Wszelkie materiały z działalności oddziału (relacje z wydarzeń, zdjęcia, teksty własne), które mają być zamieszczone na naszej stronie internetowej lub przekazane w serwisie radiowym Akcji Katolickiej należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ak@diecezja.tarnow.pl (kopia na adres: prezes.ak@diecezja.tarnow.pl).

4.    Obecność Akcji Katolickiej na antenie Radia RDN w serwisie „Kościół żywy – wydarzenia”, audycji „Słowo za słowo” oraz w cyklicznej audycji AK „Akcja i re-akcja” (czwarta sobota miesiąca, godz. 19.15-19.30).

Informacje dotyczące uroczystości i wydarzeń realizowanych w oddziałach parafialnych można przekazywać do Radia RDN Małopolska (www.rdn.pl) oraz RDN Nowy Sącz (www.rdnns.pl).

Kontakt:

Radio RDN Małopolska
ul. Bema 14, 33-100 Tarnów

tel. 14-627-50-50, e-mail: info@rdn.pl

 

Radio RDN Nowy Sącz
pl. Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18-449-06-00, e-mail: sacz@rdn.pl

 

5.    Praca w zespołach redakcyjnych wydających gazetki parafialne.

6.    Prowadzenie parafialnej i diecezjalnej kroniki Akcji Katolickiej.

7.    Prowadzenie przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej ośrodka dokumentacji wydawanej prasy parafialnej w Diecezji Tarnowskiej. Zarząd DIAK zwraca się z prośbą do wszystkich Prezesów, aby każdy numer wydawanej w parafii gazetki przesyłać w 1 egzemplarzu do siedziby Instytutu.

 

Zadania dla wszystkich wg możliwości i potrzeb

1.    Organizacja pomocy żywnościowej dla osób jej potrzebujących we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie (www.bzk.free.ngo.pl).

2.    Wydanie i kolportaż parafialnego kalendarza na rok 2014.

3.    Akcja Katolicka czyta „Gościa Niedzielnego” – prenumerata i kolportaż tygodnika w parafii.

4.    Prowadzenie Klubu Seniora lub organizacja Dnia Seniora w parafii lub dekanacie.

5.    Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z ubogich rodzin.

6.    Prowadzenie świetlic środowiskowych.

7.    Prowadzenie ewangelizacji wizualnej i edukacji patriotycznej poprzez umieszczanie w gablotach przykościelnych stosownych materiałów.

8.    Organizowanie rajdów pieszych, wycieczek, pielgrzymek do sanktuariów diecezji tarnowskiej oraz miejsc pamięci narodowej.

9.      Zaangażowanie w wychowanie patriotyczne – organizacja i udział w obchodach świąt narodowych i innych uroczystości pa­tri­o­ty­cznych.

10.  Organizowanie konkursów biblijnych na terenie parafii, dekanatu; uczestnictwo w konkursach o zasięgu ogólnopolskim (np. Przegląd Pieśni Patriotycznej).

11.  Obrona życia poprzez prowadzenie akcji duchowej adopcji dziecka poczętego w parafii, uczestnictwo w marszach dla życia i rodziny; współpraca z organizacjami pro life (np. z fundacją Pro – Prawo do Życia czy Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka); kontynuacja inicjatywy „Jeden z nas”.

12.  Współorganizacja charytatywnych festynów parafialnych.

13.  Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.

14.  Organizacja Dnia Papieskiego w parafii.

15.  Włączenie się w akcje plakatowe organizowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

16.  Przygotowanie i udział w parafialnych uroczystościach związanych z diecezjalną peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II.

17.  Organizacja parafialnych i dekanalnych przygotowań do kanonizacji Jana Pawła II (np. czuwania modlitewne, okolicznościowe wystawy, spektakle słowno-muzyczne oparte na poezji Karola Wojtyły, pielgrzymki do miejsc związanych z bł. Janem Pawłem II: Wadowice, Kraków-Łagiewniki, Sanktuarium bł. Jana Pawła II – Centrum „Nie lękajcie się”).

 

 

Program pielgrzymki Akcji Katolickiej
do Katynia, Smoleńska i Wilna

4-11.07.2014 r.

 

4.07.2014 (piątek) 

1.    Wyjazd z Nowego Sącza godz. 4.00, z Tarnowa – o godz. 5.00;
2.
   
Przejazd przez Rzeszów, Lublin, Białą Podlaską na przejście graniczne w Terespolu (odprawa);
3.
   
Przyjazd do Brześcia, zwiedzanie twierdzy brzeskiej-mauzoleum, przejazd do Kosowa Poleskiego, po drodze: Mereczowszczyzna – zrekonstruowany dwór, obecnie muzeum – miejsce urodzin Tadeusza Kościuszki; pałac Pusłowskich;
4.
   
Przyjazd do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg;

 

5.07.2014 (sobota)

 

1.      Śniadanie;
2.
     
Zaosie – dworek – muzeum Adama Mickiewicza;
3.
     
Przejazd do Nieświeża;
4.
     
Zwiedzanie Nieświeża, ekspozycji w Ratuszu, zamku Radziwiłłów;
5.
     
Msza św. w kościele pw. Bożego Ciała w Nieświeżu;
6.
     
Zwiedzanie zamku Radziwiłłów w Mirze;
7.
     
Powrót do Baranowicz, nocleg, obiadokolacja.

 

06.07.14 r. (niedziela)

 

Po śniadaniu wyjazd do Orszy:

1.    Mińsk – zwiedzanie Mińska, kościół pw. św. Szymona i Heleny, ratusz, dawny zespół klasztorny bernardynek – obecnie sobór prawosławny, dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu – Stanisława Moniuszki, biblioteka;
2.
   
Berezyna;
3.
   
Orsza – obiadokolacja, wieczorny spacer po Orszy, nocleg.

 

7.07.2014 (poniedziałek)

 

1.      Wyjazd o godz. 6.00 (śniadanie w formie suchego prowiantu we własnym zakresie);
2.
     
Katyń – Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4412 pomordowanych oficerów WP, Msza św. przy ołtarzu polowym;
3.
     
Gniezdowo – stacja kolejowa na którą przybywały transporty z polskimi oficerami;
4.
     
Smoleńsk – wizyta w miejscu katastrofy polskiego samolotu z 10.04.2010 r. – złożenie kwiatów, Kreml – Twierdza Smoleńska, sobór Piotra i Pawła (XII w.), objazd miasta.
5.
     
Powrót do Orszy – przyjazd do hotelu, nocleg, obiadokolacja

 

8.07.2014 (wtorek)

 

Po śniadaniu wyjazd do Grodna. Po drodze:

1.    Kuropaty – cmentarz pomordowanych Polaków i Białorusinów w 1940 r.;
2.
   
Nowogródek – dworek Adama Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza;
3.
   
Wieczorny spacer po Grodnie.
4.
     
Nocleg, obiadokolacja.

 

9.07.2014 (środa)

 

1.      Śniadanie;
2.
     
Msza św. w katedrze w Grodnie;
3.
     
Zwiedzanie Grodna – m.in. Stary i Nowy Zamek, kościół i klasztor brygidek, dom Elizy Orzeszkowej;
4.
     
Wyjazd do Wilna;
5.
     
Wieczorny spacer po Wilnie;
6.
     
Nocleg i kolacja w Wilnie.

 

10.07.2014 (czwartek)

 

1.      Msza św. w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej;
2.
     
Zwiedzanie Wilna;
3.
     
Cmentarz na Rossie.

 

11.07.2014 (piątek)

 

1.      Śniadanie;
2.
     
Powrót do Polski, przejazd przez Suwałki, Białystok, Bielsk Podlaski, Lublin, Rzeszów;
3.
     
Przyjazd do Tarnowa i Nowego Sącza w godzinach nocnych.

 

 

 

Kalendarium Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

 

13 lutego

Spotkanie księży asystentów diecezjalnych – Warszawa

4-5 kwietnia

Posiedzenie Rady KIAK – Warszawa

17 maja

Szkolenie dla skarbników DIAK

20-21 czerwca

Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

13-13 września

Ogólnopolski bieg do grobu bł. ks. J. Popiełuszki
ku czci męczenników stanu wojennego

8 listopada

V Ogólnopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej – Kraków

14-16 listopada

Rekolekcje dla księży asystentów i członków Rady oraz posiedzenie Rady KIAK – Warszawa

29 listopada

Konferencja w Sejmie RP

 


 


kontakt: ak@diecezja.tarnow.pl