33-100 Tarnów, ul. Legionów 30,   poniedziałek, środa, piątek - godz. 10- 12,   telefon: 14 631 -73 -47

Dekrety i Listy Pasterskie Biskupi do Akcji Katolickiej Materiały n/t Akcji Katolickiej Program działania i terminarz
Rada Instytutu Zarząd Instytutu Uchwały Rady Instytutu Wykaz oddziałów parafialnych
Różaniec w Radio  Asystenci Dekanalni Statut i Regulamin Sztandar
 
Program_AK_2015.doc Program_AK_2015.pdf

 

PROGRAM DZIAŁANIA
AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TARNOWSKIEJ
NA ROK 2015


Wydarzenia ogólnodiecezjalne


1. Posiedzenie Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – 7.02. 2015r. (sobota)

2. Rekolekcje wielkopostne dla członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w terminie: 20-22.02.2015r., 23-25.02.2015r. – Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach.

3. Spotkania z chrześcijańską kulturą – Lusławice, Europejskie Centrum Muzyki; Krzysztofa Pendereckiego, Zakliczyn – zespół klasztorny reformatów, kwiecień 2015r.

4. Diecezjalne spotkania modlitewno-edukacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej:


Tuchów, Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, Pani Ziemi Tarnowskiej, 9. 05. 2015r. (sobota)
Temat: Orędzie fatimskie – proroctwo na nasze czasy.

Zabawa, Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny - 18. 11. 2015r. (środa)

5. III Diecezjalny Kongres Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, jubileusz 20-lecia reaktywacji AK,
Tarnów 17. 10. 2015r. (sobota)

6. Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę - 20. 06. 2015r.

7. Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do Medjugorie - lipiec 2015r.

8. Udział Akcji Katolickiej w Wielkim Odpuście Tuchowskim – 2.07. 2015r.

9. II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Polsce „Nieśmy Ewangelię nadziei”,
Kraków 17. 09. - 20. 09. 2015r.

10. Koronka na ulicach miast świata - włączenie się AK w międzynarodową inicjatywę – 28. 09. 2014r.

11. Dzień formacji misyjnej w Diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. Ks. Jana Czuby, Czchów – Kozieniec, październik 2015r.

12. Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny, Brzesko – Dzień Papieski 11. 10. 2015r.

13. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do bazyliki katedralnej w Tarnowie w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 22. 11. 2015r. - święto patronalne Akcji Katolickiej.

14. Fundacja stacji Drogi Krzyżowej w Kazachstanie (materialny wymiar jubileuszu 20 - lecia AK).

15. Modlitwa za parlamentarzystów - kontynuacja.

16. Modlitwa za biskupów obradujących podczas Synodu na temat rodziny.


Formacja duchowa

1. Comiesięczne spotkania oddziału parafialnego odbywane wg poniższego planu:

• rozpoczęcie – odmówienie codziennej modlitwy członka Akcji Katolickiej
• część formacyjna: temat główny, przewidziany ogólnopolskim programem formacyjnym na dany miesiąc 2015 roku
• część informacyjna – m.in. zapowiedzi wydarzeń, sprawy bieżące działalności
• zakończenie – odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia lub cząstki różańca w intencji biskupów obradujących na Synodzie dotyczącym rodziny oraz modlitwy za Ojczyznę (ks. Michała Sopoćki lub ks. Piotra Skargi – w załączeniu).

2. Podjęcie i rozpropagowanie wśród jak największej rzeszy wiernych:

- nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca
- codziennej modlitwy różańcowej

3. Przygotowanie i uczestnictwo w liturgii mszy św. w swoich parafiach lub dekanatach w dniu Patrona Akcji Katolickiej w Polsce - Św. Wojciecha – 23.04.2015r.

Problematyka społeczna

1. Rodzina.
Przeciwstawiając się zagrożeniom degradującym pozycję oraz znaczenie małżeństwa i rodziny w społeczeństwie Akcja Katolicka powinna:
- jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny
- uświadamiać rodzicom ich praw do decydowania o programach nauczania
- podejmować działania na rzecz rodzin.

2. Polityka.

W 2015 r. odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Do zadań Akcji Katolickiej należeć będzie podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia diecezjan, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w wyborach.
Akcja Katolicka nie wskazuje partii, jak również konkretnych kandydatów, na których należy głosować. Zachęcamy jednak, aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru, publikować listę kandydatów ze wskazaniem, jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych - wskazujących, czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskim.
Rozbudowa struktur Akcji Katolickiej w diecezji

1. Powstawanie nowych oddziałów parafialnych.
2. Zwiększenie liczebności członków w dotychczas działających oddziałach. Otwarcie obecnych struktur na nowych członków.
3. Powołanie Rad dekanalnych; w istniejących strukturach- wybór prezesów na nową kadencję.
4. Współpraca Akcji Katolickiej z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży – wspólne uczestnictwo w pielgrzymce do bazyliki katedralnej w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; organizacja wspólnego spotkania obu oddziałów działających w parafii, organizacja wspólnej pielgrzymki, wycieczki lub przeprowadzenie wspólnej akcji w parafii.


Zadania dla Rad Dekanalnych AK

1. Zorganizowanie przez Rady Dekanalne AK spotkań opłatkowych, mszy św. w dniu Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – Św. Wojciecha w parafiach pod we-zwaniem Św. Wojciecha dla oddziałów z dekanatu; majówek w ramach dekanatu. Gospodarzem opłatka winien być co roku inny POAK.
2. Zorganizowanie przez Rady Dekanalne AK wyjazdu na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę w dniu 20. 06. 2015r. (sobota).


Formy uczestnictwa w mediach

1. Prowadzenie i rozbudowa serwisu internetowego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl

2. Prowadzenie stron internetowych przez POAK-i lub redagowanie artykułów na stronach macierzystych parafii.

3. Różaniec Akcji Katolickiej w Radio RDN Małopolska.
Termin: każdy czwartek godz. 19.30, uczestniczą poszczególne oddziały wg harmonogramu opublikowanego w Biuletynie nr 20 i na stronie internetowej AK DT. Adres strony internetowej: www.ak.diecezja.tarnow.pl
Wszelkie materiały z działalności oddziału (relacje z wydarzeń, zdjęcia, teksty własne), które mają być zamieszczone na naszej stronie internetowej lub przekazane w serwisie radiowym Akcji Katolickiej należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ak@diecezja.tarnow.pl
/kopia na adres: prezes.ak@diecezja.tarnow.pl /

4. Obecność Akcji Katolickiej na antenie Radia RDN w serwisie „Kościół żywy - wy-darzenia”, audycji „Słowo za słowo” oraz w cyklicznej audycji AK „Akcja i Re-akcja” (czwarta sobota miesiąca, godz. 19.15-19.30). Audycje archiwalne są do zamieszczone na stronie AK DT (pliki audio).
Informacje dotyczące uroczystości i wydarzeń realizowanych w oddziałach parafialnych można przekazywać do Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz /www.rdn.pl/

Kontakt:
Radio RDN Małopolska
ul. Bema 14, 33-100 Tarnów
tel. 14 627 50 50, e-mail: info@rdn.pl

Radio RDN Nowy Sącz
pl. Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 06 00, e-mail: sacz@rdn.pl

5. Praca w zespołach redakcyjnych wydających gazetki parafialne.
6. Prowadzenie parafialnej i diecezjalnej kroniki Akcji Katolickiej.
7. Prowadzenie przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej ośrodka dokumentacji wydawanej prasy parafialnej w Diecezji Tarnowskiej. Zarząd DIAK zwraca się z prośbą do wszystkich Prezesów, aby każdy numer wydawanej w parafii gazetki przesyłać w 1 egzemplarzu do siedziby Instytutu.Zadania dla wszystkich wg możliwości i potrzeb

1. Organizacja pomocy żywnościowej dla osób jej potrzebujących we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie (www.bzk.free.ngo.pl ).
2. Wydanie i kolportaż parafialnego kalendarza na rok 2015.
3. Akcja Katolicka czyta „Gościa Niedzielnego” – prenumerata i kolportaż tygodnika w parafii.
4. Prowadzenie Klubu Seniora lub organizacja Dnia Seniora w parafii lub dekanacie.
5. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z ubogich rodzin.
6. Prowadzenie świetlic środowiskowych.
7. Prowadzenie ewangelizacji wizualnej i edukacji patriotycznej poprzez umieszczanie w gablotach przykościelnych stosownych materiałów.
8. Organizowanie rajdów pieszych, wycieczek, pielgrzymek do sanktuariów
Diecezji Tarnowskiej oraz miejsc pamięci narodowej.
9. Zaangażowanie w wychowanie patriotyczne – organizacja i udział w obchodach świąt narodowych i innych uroczystości patriotycznych.
10. Organizowanie konkursów biblijnych na terenie parafii, dekanatu; uczestnictwo w konkursach o zasięgu ogólnopolskim (np. Festiwal Pieśni Patriotycznej).
11. Obrona życia i rodziny poprzez:

- prowadzenie akcji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w parafii
- organizacja i uczestnictwo w lokalnych Marszach dla Życia i Rodziny
- współpraca z organizacjami ‘pro life’ (np. z fundacją Pro –Prawo do Życia czy
Polskim Stowarzyszeniem Obrońców Życia Człowieka)

12. Współorganizacja charytatywnych festynów parafialnych.
13. Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.
14. Organizacja Dnia Papieskiego w parafii.
15. Włączenie się w akcje plakatowe organizowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.
16. Przygotowanie i udział w parafialnych uroczystościach związanych z diecezjalną peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II.
17. Włączenie się w przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży (Kraków, 2016r.)

KALENDARIUM AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2015

12 lutego Spotkanie Asystentów Diecezjalnych
11-12 kwietnia Posiedzenie Rady KIAK - Warszawa
19-20 czerwca Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
13-14 września Sztafeta im. Ks. Jerzego Popiełuszki ku czci męczenników stanu wojennego
17-20 września II Kongres Akcji Katolickiej - Kraków
11 października Dzień Papieski
7 listopada VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej - Kraków
13-15 listopada Rekolekcje dla Księży Asystentów i członków Rady oraz posiedzenie Rady KIAK - Warszawa
22 listopada Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Akcji Katolickiej
Modlitwa za Ojczyznę bł. ks. Michała Sopoćko
AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

Boże Miłosierny - Stwórco Wszechświata - Boże Ojców naszych - Ojcze Przedwieczny!
Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu. W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.
Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz - Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia (ludzie powtarzają trzy razy)

Miłosierdzia nad narodem naszym! W pokorze serca naszego Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny - młodzież polską - naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry Panie Boże. Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania!
Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołam: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój - pokój w duszy i sercach - pokój między wszystkimi narodami.Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi


Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 


 


kontakt: ak@diecezja.tarnow.pl